Blogg
Digital marknadsföring

Egen marknadsavdelning eller digital marknadsföringsbyrå

Funderar du på om ditt företag ska förstärka eller bygga upp en intern marknadsavdelning eller om ni ska anlita en byrå? Eller kanske välja en kombination? I den här artikeln tittar vi närmare på för- och nackdelar med båda varianterna. Förhoppningsvis är valet lite lättare efter att du har tagit del av våra tips. Häng med och läs vidare!

Så vilka typer av kompetenser och tjänster handlar det om? Det kan vara allt från strategiarbete och avancerad byråverksamhet till mindre projekt som till exempel kundevent. Generellt så handlar det om att tillföra resurser som saknas inom företaget. Det kan exempelvis handla om contentproduktion, grafisk design eller produktion av reklamfilm. Att anlita en digital marknadsföringsbyrå som sköter ditt företags marknadsföring innebär en stor trygghet. Du vet att du får tillgång till välutbildad, kompetent personal med omfattande erfarenhet.

Marknadsförare idag är ofta antingen specialister eller generalister. Är man specialist är man ofta inriktad på ett väldigt smalt område t.ex. Google Ads eller teknisk SEO medan en generalist ofta har bra övergripande kunskap kring marknadsföring och dess tekniker men saknar djupare kunskap inom varje enskilt område.

Många företag letar ofta efter specialistkompetens inom olika digitala marknadsföringsaktiviteter men har endast tänkt att anlita en person. Det är vanligt förekommande i exempelvis jobbannonser att företag söker en roll med kunskaper inom SEO, SEM och sociala medier som samtidigt ska ansvara för produktion av text- och bildmaterial. I det fallet är det mer lämpligt att anlita en marknadsföringsbyrå som kan erbjuda specialistkunskaper inom alla dessa område. Ofta till ett pris motsvarande vad det skulle kosta att anställa en person inhouse.

Fördelar med en marknadsavdelning inhouse

Att bygga upp en intern marknadsavdelning kräver en hel del arbete och utmaningarna kan vara många. Inte minst innebär det mycket administrativt arbete att ha egen personal - det gäller allt från anställningsavtal till löneutbetalningar, föräldraledigheter, semester, sjukfrånvaro och annat som behöver hanteras löpande. Dessutom kan det vara svårt att hitta den kompetens du söker.

Fördelarna är å andra sidan ganska uppenbara: du styr själv över din personal och närheten till marknadsavdelningen blir en stor tillgång när ni finns i samma hus. Men glöm inte: en egen marknadsavdelning kostar mycket och det är förmodligen inte ens ett alternativ för det mindre företaget som vill fokusera på kärnverksamhet och tillväxt.

En av de främsta fördelarna med att bygga upp en egen inhouse marknadsavdelning är att personerna kommer så nära verksamheten att de även bygger upp en domänkunskap inom er verksamhet. Det brukar ofta vara svårt för byråer att lyckas med.

Att anlita en digital marknadsföringsbyrå

Att anlita en byrå i form av en kommunikationsbyrå, digital marknadsföringsbyrå eller webbyrå innebär en rad fördelar. Du får som tidigare nämnts tillgång till specialister inom flera olika grenar av fältet marknadsföring, som du mer eller mindre kan betrakta som din egen personal. Du kan låta dem få god inblick i ditt företags dagliga verksamhet och på det sättet bygga upp en kompetens kring hur er marknadskommunikation kan bli så effektiv som möjligt.

På senare år har trenden gått mot att bygga upp företagets marknadsföring inom sina egna fyra väggar. Men är det verkligen rätt beslut? I vissa fall är det säkert rätt. I andra fall kanske det är värt att fundera ett varv till. Det finns nämligen en rad fördelar med att anlita en extern byrå för marknadsföringen.

Här hittar du tips på hur du väljer rätt contentbyrå.

Kombinera olika kompetenser

För att bygga upp en effektiv digital marknadsföring och kommunikation krävs det en rad olika kompetenser. Men det är sällan behovet är så stort att du behöver anställa en person som jobbar heltid för varje kompetensområde. Genom att använda dig av en byrå kan du ta del av olika kompetenser, utan att behöva fundera så mycket på hur stora behoven är. Du nyttjar helt enkelt de resurser du behöver - så mycket (eller lite) som det behövs. Här är några exempel på områden där du behöver personer med hög kompetens:

  • Strategi och kommunikation
  • SEO
  • SEM
  • Sociala medier
  • Copywriting
  • Annonsering
  • Support/administration
  • Community/brand management
  • Analys och uppföljning

Vikten av en genomtänkt strategi

Du som väljer att anlita en kunnig digital marknadsföringsbyrå minimerar risken för att begå vanliga, onödiga misstag. Specialister inom marknadsföring vet att det krävs eftertanke, genomtänkta strategier och en bra kommunikationsplan för att den digitala marknadsföringen ska bli framgångsrik. Ett gediget förarbete är alltid A och O för att lyckas.

En långsiktig relation med en digital marknadsföringsbyrå är ofta det bästa alternativet - särskilt för medelstora företag som har behov av många olika kompetenser. På det sättet får du tillgång till alla de kompetenser du behöver, samtidigt som du slipper allt arbete och alla bekymmer som det innebär att ha egen, anställd personal. Personalen på byrån är redan samspelta och vana att arbeta tillsammans. De känner till varandras styrkor och svagheter. Det gör arbetet effektivt från dag ett.

Får du till ett bra samarbete med en digital marknadsföringsbyrå kan du få en strategisk, långsiktig partner att växa med. Dessutom har du möjlighet att vara flexibel över tid - den kompetens du behöver idag är kanske inte densamma som du behöver imorgon.

En kombination av inhouse och extern marknadsavdelning

Om du väljer en kombination av att anlita en byrå och ha en marknadsförare inhouse kommer ni behöva hitta en fungerande ansvarsfördelning. Hur ni väljer att lägga upp det beror förmodligen på vilka kompetenser du redan har inom företaget. Se till att du har ordning på den egna gruppen innan du börjar anlita extern personal.

En kombination av inhouse och digital marknadsföringsbyrå kan vara ett bra alternativ för den som redan har personal på plats som arbetar med företagets kommunikation. Genom att anlita en byrå har du möjlighet att stärka upp ditt nuvarande team med de kompetenser som saknas.

Fundera igenom dina behov och välj en lösning som passar ditt företags nuvarande behov. Hur behoven ser ut i framtiden är det ingen som vet - det gäller att hitta en lösning som fungerar här och nu, samtidigt som det är bra om lösningen är skalbar och något ni kan växa in i på sikt. Ta gärna konsultativ hjälp med att se över era behov och förutsättningar när det gäller att antingen anställa egen personal eller att ta hjälp av en extern byrå - eller en kombination. Lycka till!

Vill du ha hjälp av oss på Contitude kontakta oss här!

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte