Blogg
Data och Analys

Vad är Google Consent Mode v2?

Vad är Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 är en uppdaterad version av Googles verktyg för att hantera användarsamtycke på webbplatser. Den introducerar nya funktioner för att förbättra transparens och kontroll över hur personuppgifter behandlas och används för annonsering och analys. Även om detta skulle ha implementerats i början av mars träffar vi på Contitude fortfarande en hel del företag som inte har detta implementerat. I värsta fall så kan man bli avstängd från att använda Goolges annonstjänster om detta inte implementeras. 

Varför är det viktigt?

Från och med mars 2024 krävs Google Consent Mode v2 för alla webbplatser i EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) som samlar in användardata för annonsering eller remarketing med Googles tjänster. Utan implementering kommer webbplatsägare inte att kunna använda Googles annonsverktyg och förlora tillgång till nya användare från EES.

A computer showing a cookie

Varför implementeras Google Consent Mode v2? 

 • För att följa dataskyddsregler: v2 är utformad för att hjälpa webbplatsägare att uppfylla strängare dataskyddsregler som GDPR (General Data Protection Regulation) inom EU, samtidigt som integriteten för användare i EES-zonen stärks. Hur jättar som Google och Meta behandlar personuppgifter är ständigt aktuellt och de nya reglerna skärper integriteten för de individuella användarna.
 • Anpassning till Digital Markets Act (DMA): v2 införs även som en del av Googles anpassning för att stämma överens med EU:s nya regelverk Digital Markets Act (DMA). Denna lag skärper dataskydd, främjar rättvis konkurrens och ökar transparensen på den digitala marknaden, vilket innebär ökade krav på hur företag samlar in och använder användardata.

Hur påverkar det webbplatser?

 • Uppdatering till v2 krävs: Webbplatsägare måste uppgradera från den ursprungliga versionen av Consent Mode till v2 för att fortsätta använda Googles annonsverktyg.
 • Förbättrad transparens: v2 ger användarna mer detaljerad information om hur deras data används och ger dem mer kontroll över sina samtyckesinställningar.
 • Begränsad datainsamling: Vad besökaren ger sitt samtycke till är centralt. Beroende på användarens samtycke kan webbplatsägare samla in mindre data om användarnas beteende och preferenser.
 • Potentiell påverkan på annonsintäkter: Begränsad datainsamling kan leda till en minskning av annonsintäkter för vissa webbplatsägare.

Här är de huvudsakliga uppdateringarna i Google Consent Mode v2:

 • Nya samtyckessignaler: Den nya versionen introducerar två extra samtyckessignaler jämfört med den tidigare versionen:
 • ad_user_data, vilken kontrollerar om användaren samtycker till att deras personuppgifter används för annonsering.
 • personalized_ads, vilken kontrollerar om användaren samtycker till personlig anpassning av annonser.
 • Förbättrad kontroll för användaren: v2 ger användarna mer noggrann  kontroll över samtycke. Nu kan användare tillåta annonsering men vägra personifierade annonser – samla in analytisk data utan att tillåta lagring av annonseringscookies.
 • Förbättrad transparens: Consent Mode v2 gör det enklare att kommunicera till användarna exakt hur deras data hanteras vid olika nivåer av samtycke.
 • Flexibel anpassning: Webbplatsägare har bättre möjligheter att anpassa hur Google-taggar och cookies uppför sig baserat på en användares specifika samtycke.
an ipad showing an accept button

Vad behöver du göra på din hemsida?

 • Uppgradera till Google Consent Mode v2: Använd Google Tag Manager eller en CMP (Consent Management Platform) för att implementera v2. Exempel på CMP är t.ex. Cookiebot, Cookieinformation eller Cookieyes. 
 • Informera användarna: Ge användarna tydlig information om hur deras data används och hur de kan ge eller dra tillbaka sitt samtycke. Det ska tydligt att kunna neka och välja ut vilka cookies man som användare accepterar och nekar till. Vidare ska användare vid varje given tidpunkt kunna förändra sitt samtycke. 
 • Samarbeta med CMP-leverantörer: Om du använder en CMP, samarbeta med din leverantör för att se till att den automatiskt uppdateras till v2. Eller köpa en licens hos en CMP-leverantör. 

Negativa konsekvenser om du inte implementerar Google Consent Mode v2

Om du inte implementerar consent mode v2 innan mars 2024 kan det få följande negativa konsekvenser:

1. Begränsad användning av Googles verktyg:

 • Du kommer inte att kunna använda Google Ads och Google Analytics för nya användare från EES.
 • Spårning av befintliga användare från EES i Google Analytics och Google Ads kan bli bristfällig eller ske utan fullständig information.
 • Du kan inte använda Googles Tag Manager för att hantera samtycke.

2. Minskad datatillgång:

 • Du kommer inte att kunna samla in data om användarnas beteende och preferenser för annonsering och analys i samma utsträckning som tidigare.
 • Din förmåga att skapa relevanta målgrupper och optimera annonskampanjer kan försämras.
 • Mätning av konverteringar och effekten av annonser kan bli mer utmanande.

3. Potentiell förlust av intäkter:

 • Begränsad datatillgång och bristfällig spårning kan leda till en minskning av annonsintäkter.
 • Din förmåga att attrahera och behålla användare kan påverkas negativt.

4. Risk för bristande regelefterlevnad:

 • Du kan riskera att bryta mot dataskyddsregler som GDPR, vilket kan leda till böter och sanktioner.

5. Förtroendet för ditt varumärke och image kan försvagas:

 • Användare kan förlora förtroendet för din webbplats om du inte tar deras integritet på allvar.

Därför är det starkt rekommenderat att du implementerar Google Consent Mode v2 så snart som möjligt. Jag har personligen inte sett några direkta konsekvenser från de som ännu inte hunnit implementera Google Consent Mode v2 men utrullning brukar ske långsamt även när det sätts ett fast datum av Google. Precis som när Google Analytics (UA) ersattes av Google Analytics 4 så fungerade UA längre än vad Google utlovat från början. 

A red X over the text ADS

Kommer verkligen mitt Google Ads konto sluta fungera om Google Consent mode inte är implementerat?
Än så länge har jag inte sett de skett men Google har sagt att man inte ska kunna använda deras annonseringstjänster. Min egen teori är dock att det kommer dröja innan Google Ads konton kommer att stängas ned då annonserna inbringar så mycket intäkter till Google. Men en möjlig följdeffekt är att Googles algoritmer kommer att ta hänsyn till detta när det kommer till SEO. Vilket skulle tvinga de flesta företag att anpassa sig till Google Consent Mode v2. Det ska dock tilläggas att detta är en egen teori och inget som är uttalat från Google. 

För mer information:

Har du några frågor? Tveka inte att fråga om du behöver mer information eller hjälp med att implementera Google Consent Mode v2 på din webbplats.

"Tack vare samarbetet med Contitude har vi kunnat skapa en effektiv sälj och marknadsfunktion som skapar fler intäkter till bolaget"
Robert Conzato
VD - Headhuntingbyrån Closers

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte