Blogg
Content Marketing

Hur kan jag arbeta med innehållsmarknadsföring?

I det här inlägget kommer vi gå igenom 6 tips på hur du kommer igång med innehållsmarknadsföring. Till varje steg får du även ett par frågor som du bör ställa dig för att komma igång med din innehållsmarknadsföring på bästa sätt.

Hur du går tillväga med din innehållsmarknadsföring kan delas upp i följande steg:

 • Planera innehållet
 • Förstå din målgrupp
 • Hitta luckorna i din befintliga kommunikation
 • Skapa relevant innehåll
 • Publicera innehållet
 • Följ upp, mät och förbättra

Innan vi går vidare med exakt hur du ska jobba med dessa 6 delar ska vi först berätta om varför det är en relevant marknadsföringsmetod.

Varför ska du använda dig av innehållsmarknadsföring?

Innehållsmarknadsföring, eller content marketing är ett otroligt effektivt sätt att nå ut till potentiella kunder. Förutsatt att aktiviteterna görs på rätt sätt så är de största fördelarna att innehållsmarknadsföring:

 • Väcker intresse och engagerar
 • Ökar kundlojalitet
 • Genererar leads
 • Ökar försäljningen

Utöver detta så kostar content marketing 62% mindre än klassiska marknadsföringsaktiviteter. Förutom en lägre prisbild så driver content marketing mer trafik över tid och genererar ca 3 gånger fler leads än vad klassiska marknadsföringsaktiviteter gör.

I takt med att digitalisering och sociala medier har växt sig starka är det en följdeffekt att människor förväntar sig tillgång till information och kommunikation. Runt 70% av alla konsumenter vill hellre läsa på själva om en produkt eller tjänst än att få information via en annons. De vill också känna att de har en dialog med ett varumärke, snarare än att det bara är ett enkelriktat budskap som enbart fokuserar på att sälja till en konsument.

I en tid då det finns flera valmöjligheter enbart ett sök bort, är det viktigt att förmedla trovärdighet och genuinitet. Tilltalande innehåll är även huvudanledningen till varför människor följer företag eller varumärken i sociala medier. Det innehåll du producerar behöver alltså vara genomtänkt och relevant för målgruppen.

Hur fungerar då innehållsmarknadsföring och hur kan du använda den metoden?

1. Planera innehållet

Sätt upp en plan för vilka produkter eller tjänster ni ska fokusera på i er innehållsmarknadsföring, vad ni vill kommunicera och genom vilka kanaler.

Några frågor du bör ställa dig är:

 • Vad vill du uppnå med din innehållsmarknadsföring?
 • Vilka produkter och tjänster ska du skapa innehåll kring?
 • I vilka kanaler vill du distribuera innehållet?
 • Var finns dina konkurrenter och hur kommunicerar de? Hur ska du då kommunicera i förhållande till dem?
 • Vilka resurser har du tillgång till?

2. Förstå din målgrupp

Vilka tillhör din målgrupp? Var finns de i köpprocessen? Har de aldrig ens hört talas om ditt varumärke eller har de full koll på att du finns, men inte kommit så långt att de är redo att konvertera till en betalande kund?

Content marketing handlar inte om att producera så mycket innehåll som möjligt. Kvalitet är faktiskt viktigare än kvantitet.

Med det sagt krävs fortfarande regelbunden aktivitet för att säkerställa att du kontinuerligt syns i dina kunders flöden.

Några frågor du bör ställa dig är:

 • Vilka är våra personas, dvs hur ser våra typiska köpare ut?
 • Hur ser köpresan ut? Är det en kort eller lång resa? Vad behöver kunderna för att känna sig tillräckligt trygga för att konvertera till köp?
 • Vilka möjliga konverteringspunkter finns och vilka behöver vi skapa?

3. Hitta luckorna i din kommunikation

Vad har ni för slags innehåll idag? Gå igenom texter, filmer och bilder på hemsidan och säkerställ att ni på ett intresseväckande sätt berättar om vad ni erbjuder. Förklara problemet ni försöker lösa och hur just er tjänst eller produkt löser problemet.

Se till så att det finns information om alla era produkter eller tjänster, inte bara bästsäljarna eller de som har bäst marginaler.

Då era potentiella kunder kan finnas i olika delar av en köpprocess behöver det även finnas innehåll för alla dessa delar. För att generera inte bara trafik utan att driva dessa hela vägen fram till ett varmt lead behöver du fånga upp alla besökare och tillhandahålla relevant content för just dem. Både för de som är inne på hemsidan för första gången samt de som redan läst på lite och som står i valet och kvalet kring att trycka på köp-knappen.

Några frågor du bör ställa dig är:

 • Finns tillräckligt med content om varje produkt eller erbjudande?
 • Är vårt content lättläst och tydligt?
 • Beskriver vi både problemet i vår bransch och lösningen eller värdet av vad vi erbjuder?
 • Är vårt innehåll i linje med var i köpprocessen våra kunder befinner sig?

4. Skapa relevant innehåll

Det här är kanske det svåraste steget. Att producera innehåll.

Fundera på vad ni vill säga och med vilken tonalitet ni vill säga det. Bestäm om ni vill hålla en lättsam ton eller visa på stor kunskap och tyngd med ett visst innehåll. Utgå från vad ni vill att era besökare lär sig eller tar med sig när de tagit del av ert innehåll.

Bestäm även vilka som ska producera innehållet och att detta är ett uttalat ansvarsområde. Alla i teamet kan ha i uppdrag att skriva ett blogginlägg per månad eller utse en som har ansvaret för att uppdatera texterna på era landningssidor. Oavsett om ni har resurserna in-house eller genom en samarbetspartner behöver ansvaret fördelas ut. Lika viktigt är det att bestämma hur ofta ni ska producera innehåll.

Då vi lever i en tid med ett ständigt och konstant informationsflöde behöver du hålla en regelbunden aktivitet för ditt innehåll för att fortsätta vara top of mind hos din målgrupp.

Se även till att återanvända innehåll. Bara för att du är trött på en film betyder det inte att din målgrupp är det. Sannolikt har majoriteten i din målgrupp aldrig ens sett filmen. Återpublicera ofta och anpassa även gammalt material för att blåsa nytt liv i det. Det kan vara allt från en ny klippning av en film till att skriva om ett blogginlägg och komplettera med mer information.

För att gå tillbaka till vad du bör skriva om så är det lättare sagt än gjort. Problemet är sällan vetskapen om att du ska skriva en text, utan snarare att komma på vad du ska skriva om.

Några frågor du bör ställa dig för att komma på ämnen är:

 • Vilka är våra USP:ar?
 • Hur kom ni på den produkt eller tjänst ni säljer? Vilket problem hade ni själva som ni ville lösa med ert erbjudande?
 • Vilka frågor brukar era kunder ställa? Detta är perfekt att lägga till i en FAQ eller att skriva ett blogginlägg om

5. Publicera ditt innehåll

Se till så att ditt innehåll kommer ut och har bra chans att synas.

Sannolikheten att ditt blogginlägg eller din video kommer att bli viral är extremt liten. Klipp där människor snubblar eller där kattungar blir skrämda av gurkor har större chans att få omedelbar spridning. Det betyder dock inte att du ska strunta i att publicera ditt innehåll.

Från ett SEO-perspektiv så behöver innehållet indexeras och kan då hjälpa till att driva in trafik till din hemsida. Genom att publicera i sociala medier ökar du även möjligheten att några överhuvudtaget ser ditt innehåll. Uppdaterar du aldrig riskerar du istället att bli bortglömd.

Ta även reda på vilken tid er målgrupp är intresserade av att ta till sig av ert budskap. Publicera inte när det passar er utan fråga er istället när er målgrupp är intresserade av er. Ser ni genom Google Analytics eller statistiken på Facebook att era besökare är inne mellan kl. 9-12 och sen igen mellan kl. 18-22, se till att publicera innehåll under dessa tider även i sociala medier. Då ökar sannolikheten att de klickar på ert innehåll och sen läser på om det ni vill berätta.

Några frågor du bör ställa dig är:

 • Vilka kanaler ska vi använda för att distribuera vårt innehåll?
 • Vilken tid brukar våra besökare gå in på hemsidan och på våra sociala kanaler?
 • Hur ofta vill vi publicera innehåll? Hur stor procentandel ska vara nytt innehåll och hur stor del ska vara återpublicering?

6. Mät och optimera löpande

Använd analysverktyg för att undersöka vilket innehåll som presterar bäst. Jämför sociala kanaler med varandra, film vs blogginlägg och ämne 1 mot ämne 2 osv. Ta reda på vilket innehåll som engagerar er målgrupp och producera sedan mer av det som intresserar dem. Eller varför inte bara med jämna mellanrum återpublicera och uppdatera inlägget som flest läst?

Det räcker inte heller att bara mäta vid ett enstaka tillfälle, utan se till att få in som rutin att regelbundet följa upp statistik.

Några frågor du bör ställa dig är:

 • Vilka analysverktyg har vi och fungerar spårningen?
 • När ska vi publicera innehåll enligt statistiken?
 • Vilket format fungerar bäst för vår målgrupp?
 • Vilka ämnen är vår målgrupp mest intresserade av att läsa om?

Sammanfattning:

Anledningarna till varför du ska producera innehåll är att det väcker intresse och engagerar, ökar kundlojalitet, genererar leads och ökar försäljningen. Dessutom är det kostnadseffektivt i förhållande till klassiska marknadsföringsaktiviteter.

Hur du går tillväga med din innehållsmarknadsföring kan delas upp i följande steg:

 • Planera innehållet
 • Förstå din målgrupp
 • Hitta luckorna i din befintliga kommunikation
 • Skapa relevant innehåll
 • Publicera innehållet
 • Följ upp, mät och förbättra

Vill du ha hjälp att sätta ihop en plan för din innehållsmarknadsföring? Ladda ned vår gratis mall för contentplanering här nedan.

Ladda ned din content planeringsmall här!

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte