Blogg
Content Marketing

Vad är E-E-A-T?

E-E-A-T kan kort och gott ses som formeln för hur Google värderar webbplatser. E-E-A-T står för Erfarenhet, Expertis, Auktoritet och Trovärdighet (tur att den svenska översättningen av orden har samma begynnelsebokstav). Dessa fyra utgör de fyra grundpelarna i Googles Raters Guidelines. Det är viktigt att notera att E-E-A-T inte är en rankingfaktor i Googles sökalgoritm, utan en komponent i Googles riktlinjer för sökkvalitetsbedömare som används av individer kända som ”raters” för att bedöma innehållsskapare. 

Men vänta lite nu - Vadå raters? Är det inte en algoritm som rankar hemsidorna? Jo, men raters kan mer ses som en stor referensgrupp på omkring 10,000 personer som utvärderar kvaliteten på Googles sökresultat för att hjälpa Google att förbättra sin sökalgoritm och sökupplevelse. 

Vi ska bryta ned de olika beståndsdelarna för att sedan gå in på hur de påverkar SEO:n och vad man kan tänka på för att förbättra dessa faktorer.

E-E-A-T står för:

 1. Erfarenhet (Experience) - Detta värderar i vilken utsträckning innehållsskaparen har erfarenhet inom ämnet hen skriver om. Bloggartiklar och insikter som skrivs på exempelvis en företagsblogg blir mer pålitliga och styrks av att de skrivs av personer med relevant erfarenhet. Till exempel, vem skulle du lita på: en produktrecension från någon som personligen har använt produkten eller en "recension" av någon som inte har det?
 2. Expertis (Expertise) - Detta handlar istället om innehållsskaparens kunskap och skicklighet inom ett visst ämnesområde. Till exempel, en läkare som skriver om medicinska ämnen eller en erfaren trädgårdsmästare som skriver om trädgårdsskötsel skulle anses ha expertis inom sina respektive områden.
 3. Auktoritet (Authority) - Detta handlar om skaparens eller webbplatsens erkännande och respekt inom sitt ämnesområde. En webbplats eller författare som ofta citeras av andra inom sitt område eller som har vunnit priser kan anses ha auktoritet.
 4. Trovärdighet (Trust) - Detta handlar om webbplatsens eller skaparens trovärdighet. En webbplats som tillhandahåller korrekt information, skyddar användarnas integritet och är tydlig med sina avsikter (t.ex. om de säljer produkter eller tjänster) skulle anses vara pålitlig. Trust är den mest centrala komponenten i EEAT eftersom sidor som inte pålitliga kommer värderas lågt oavsett hur god erfarenhet, expertis eller auktoritet de har.

Vad är skillnaden på E-A-T och E-E-A-T?

E-E-A-T är en utbyggnad av E-A-T där man 2022 lade till ett extra E för Erfarenhet (Experience). Man tar helt enkelt de tidigare riktlinjerna steget längre genom att lägga till en parameter. Den avser att ta expertisen ännu ett steg längre genom att även bygga på erfarenhet. Ett företag som publicerat artiklar om digital marknadsföring sedan 2018 border rimligtvis ha mer erfarenhet (och ranka högre) än en nykomling som började igår. Vår spaning är att Google försöker göra allt i sin makt för att fortsätta att premiera relevanta texter skrivna av människor som ett sätt att motverka att AI-skrivet content vinner allt för stor mark. I takt med ChatGPT & co’s framfart gör det att vem som helst i princip kan skapa innehåll i syfte att ranka via SEO. E-E-A-T håller med näbbar och klor fast i det man anser öka relevansen medan internet översköljs av AI-skrivet innehåll.

Hur påverkar E-E-A-T SEO?

E-E-A-T har direkt påverkan på SEO då dessa faktorer utgör grunden för hur innehåll rankar. Genom att säkerställa att man uppfyller faktorerna har man goda förutsättningar att ranka högt på Googles SERP (search engine ranking page).

Det som alla faktorer har gemensamt är att de trycker på att det innehåll som publiceras ska vara genuint och relevant för användaren. Det är ingen hemlighet att Google premierar relevans i sin ranking på SERP:en. I takt med att ChatGPT och andra AI-verktyg vinner mer mark försöker Google även belöna innehåll som är skapat av människor.

För att förbättra SEOn och uppfylla E-E-A-T-faktorerna bör du fokusera på att:

Förbättra Expertise:

 • Författare - Lägg till författare på alla artiklar på er hemsida. Respektive författare kan ha en egen sida med dennes biografi där relevant expertis och erfarenhet beskrivs. 
 • Kvalitet - Detta är inget nytt för någon som någon gång har jobbat med SEO men tåls att understrykas ännu en gång: kvalitet är KING! Den som levererar det bästa svaret på sökfrågan kommer fortfarande att ranka högt. E-E-A-T bedömer just innehållets kvalitet och således kommer hemsidor med bra E-E-A-T belönas.

Påvisa Erfarenhet:

 • Recension/Omdömen - För att hjälpa påvisa erfarenhet hjälper det att ha omdömen och recensioner från kunder på hemsidan. Detta är i synnerhet viktigt för företag inom B2C och e-handel där produktrecensioner väger tungt. Ett ytterligare tips för att bygga auktoritet är att produktrecensionerna är från verifierade köpare. För företag verksamma inom B2B är recensioner även viktiga för att underbygga och stötta de budskap som förmedlas. Dessa kan ligga direkt på hemsidan men även på Google My Business.
 • Datum - Att kontinuerligt publicera och fylla på med relevant innehåll på sin företagsblogg är bra för SEO:n. Att markera vilket datum artiklar tror vi är allt viktigare. Datum har börjat poppa upp på Googles SERP vilket tyder på att Google ger datum extra vikt. Som användare är man mer benägen att välja den mest aktuella informationen. För att hålla rankingen och SEO:n uppe är det därför en god idé att kontinuerligt uppdatera artiklar och då även ändra datumet. 
 • Skriv för människor - Uppvisa att du är en människa som skriver för andra människor. Det vill säga sätt dig in i problem och visa på lösningar på dessa. I takt med att AI-skrivet innehåll ökar och blir lättillgängligt blir det allt lättare att publicera AI-skrivet innehåll för sökmotorer i hopp om att ranka. Istället premieras innehåll som är skrivet för att engagera och informera den som ställer sökfrågan. 

Bygg auktoritet:

 • Regelbunden uppdatering - Att regelbundet uppdatera och fylla på med innehåll inom det ämne du är verksam stärker auktoriteten och positionen som thought leader. Om ämnet du skriver om är inom en föränderlig bransch eller verksamhet är det en god idé att skriva nya artiklar inom ämnet samt att uppdatera gamla. Markera datumet tydligt för att demonstrera det senaste.
 • Länkar - Både externa bakåtlänkar och interna länkar kan hjälpa att bygga auktoritet för sidan. När det gäller bakåtlänkar är det bäst att de kommer från andra sidor med hög auktoritet och som är relevanta för din sida att synas på. Till exempel är det relevant för ett företag att synas i “branschtidningar” online eller andra forum som behandlar liknande ämnen. 

Förstärk trovärdighet:

 • Säkerhet & Transparens -  Använd HTTPS för att säkerställa att din webbplats är säker. Inkludera en tydlig sekretesspolicy, användarvillkor och kontaktinformation på din webbplats.
 • Källhänvisningar - När du presenterar fakta, statistik eller påståenden, länka till de ursprungliga källorna för att visa att ditt innehåll är välgrundat.
 • Undvik black-hat SEO - Skapa trovärdigt innehåll som är relevant för användaren och ta inga genvägar för att ranka högt och snabbt.
 • Användarupplevelse - Den senaste stora core-uppdateringen av Googles algoritm lade stort fokus på användarupplevelsen. Det blev då viktigt i SEO-arbetet att även säkerställa att den tekniska SEO:n med laddtider, responsivitet, hur olika element laddar på sidan osv uppfyllde vissa krav. Detta blir fortsatt viktigt när det kommer till hur hemsidan rankar på sökmotorer.

Integrera E-E-A-T i din SEO-strategi

E-E-A-T handlar inte bara om att ranka högt på sökmotorer, utan det handlar om att skapa innehåll som verkligen resonerar med och värdesätts av din målgrupp. I takt med AI:s utveckling och verktyg som ChatGPT blir det allt viktigare att demonstrera relevansen i sitt innehåll för sökmotorerna. Därför är det grundläggande att integrera E-E-A-T i sin SEO-strategi och säkerställa att dessa faktorer håller god nivå. Genom att göra detta tar man inte bara steg mot en bättre position på Google, utan man bygger också tillit och förtroende med sin målgrupp och kan etablera en position som thought leaders inom sin bransch. I en tid där information är överflödig, blir trovärdighet och auktoritet nyckeln till framgång.

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte