Blogg
Content Marketing

Är AI-skrivet innehåll dåligt för SEO?

Vi lever i en tid av snabba tekniska framsteg och artificiell intelligens (AI) ären framstående spelare på arenan. AI har krupit in i alla tänkbara hörn av våra liv (från självkörande bilar till röstassistenter i mobiltelefonerna), så det är inte konstigt att tekniken även nyttjas i innehållsskapandet. Med hjälp av AI kan den som vill skapa artiklar, blogginlägg, produktbeskrivningar, och landningssidor på ett ögonblick. Tekniken kan spara tid, öka produktiviteten, och snabbt öka mängden innehåll på våra hemsidor. Samtidigt som AI börjar dominera innehållsskapandet, börjar vi också oroa oss för hur AI-skrivet innehåll eventuellt kan påverka vår hemsida negativt. Finns det någon baksida med att låta Artificiell Intelligens skriva våra texter åt oss? Den vanligaste oron rör sökmotoroptimering (SEO). Vad händer om Google och andra sökmotorer börjar "straffa" hemsidor som innehåller AI-skrivet innehåll?  

Vad är AI-skrivet innehåll?

 

Låt oss först förtydliga vad vi menar med AI-skrivet innehåll, nämligen allt innehåll som skapas med hjälp av artificiell intelligens (AI). Just nu är kanske det mest populära AI-verktyget ChatGPT men många är säkert också bekanta med JasperAI, Copy AI, WriteSonic, Bard med flera. Då AI kan förstå och följa grammatiskar egler, känna igen mönster och ta till sig av direktiv, kan teknologin skapa de texter vi efterfrågar. Den snabba utvecklingen har gjort att texterna som AI genererar på kort tid blivit allt mer realistiska och övertygande.

 

De uppenbara fördelarna med AI-skrivet innehåll är att texter kan genereras mycket snabbt och i stora volymer. Texterna kan anpassas efter specifika målgrupper baserat på data och det är bara naturligt att företag hoppar på denna möjlighet att skapa mer innehåll, snabbare och mer kostnadseffektivt. Men är detta en bra idé? SEO, sökmotoroptimering, handlar om att få en webbplats att ranka högt i sökmotorresultaten, oftast Google då detta är den mest använda sökmotorn. Med SEO vill vi öka vår hemsidas synlighet och attrahera mer trafik. Så hur påverkas vår hemsida om Google väljer att se ner på innehåll som har skapats aven maskin och inte av en människa?

Vad säger Google om AI-skrivet innehåll?

 

2022 kungjorde Googles Search Advocate, John Mueller, att innehåll som automatiskt genererats av AI-skrivverktyg betraktas som spam och är emot Googles riktlinjer. Effekten av detta skulle vara att AI-genererat innehåll motverkar alla SEO-insatser vilket givetvis är direkt skadligt för de företag som börjat förlita sig på AI-skrivna texter. Denna ståndpunkt resulterade i en debatt om bland annat huruvida Google kan upptäcka AI-genererat innehåll, samt det faktum att många företag redan använde AI-genererat innehåll, utan att deras SEO påverkades. Senare reviderade Google sitt ställningstagande och menar nu att sökmotorn alltid kommer belöna unikt och högkvalitativt innehåll som visar på expertis, auktoritet och tillförlitlighet (E-A-T). Detta oavsett hur innehållet har producerats.

 

I Googles egna riktlinjer presenteras tydligt att det inte finns någon policy mot AI-genererat innehåll och att texter inte straffas på grund av att de är automatiskt genererade. AI kan, och ”får”, användas för att skapa användbart innehåll, så länge det inte används i syfte att manipulera sökmotorn. Sammanfattningsvis kan man tolka Googles riktlinjer som att AI-skrivna texter inte diskrimineras av anledning att de är AI-skrivna, däremot kommer lågkvalitativt innehåll (oavsett hur det har producerats) som strider mot Googles spampolicy att straffas.

Kan AI-skrivet innehåll ersätta den ”mänskliga touchen”?

Även om Google och andra sökmotorer inte väljer att straffa AI-skrivna texter kvarstår bland många en viss osäkerhet. Till vilken nivå ska jag förlita mig påAI:s förmåga att producera mitt innehåll? Hur högt bör den mänskliga faktorn värderas? Ovan presenterade vi begreppet E-A-T, som på engelska står för ”Expertice”, ”Authoritativeness” och ”Trustworthiness” och som innebär att Google belönar innehåll som kommer från trovärdiga källor, är kunskapsgivande och skapar ett mervärde för besökaren. Med det i åtanke kan det vara en god idé att alltid säkerställa att text som producerats av AI är av relevans för din målgrupp. Uppfyller texterna era krav när det gäller engagerande innehåll? Är de insikter som AI presenterar i texten värdefullt för era kunder och potentiella kunder? Och har verktyget förstått er specifika tonalitet och hur ni vill kommunicera med er målgrupp? Därtill är SEO-aspekten mycket viktig att ha i åtanke. Även om AI kan generera sökmotoroptimerat innehåll kan ni själva behöva säkerställa att sökord och sökfraser används korrekt. En ytterligare faktor som gör det viktigt att kontrollera allt AI-skrivet innehåll är risken för plagiat. När AI hämtar information görs detta från olika internetkällor och självklart vill man inte riskera att uppenbart kopiera något från någon annan utan att i så fall hänvisa till ursprungskällan.

 

Det finns vissa aspekter av skrivandet som, åtminstone i dagsläget, AI har svårt att replikera. Den mänskliga faktorn innefattar förmågan att uppvisa personliga erfarenheter och att känna igen subtila nyanser i språk och kontext som kan vara utmanande för en AI. Detta betyder att medan AI kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för att generera innehåll, bör vi vara medvetna om dess begränsningar. I skrivande stund kan de därför vara en god idé att använda AI-skrivet innehåll som komplement till mänskligt skapat innehåll istället för att helt ersätta det. 

Framtiden för AI och innehållsskapande

 

Med teknologins snabba utveckling kommer vi med säkerhet se en allt större användning av AI i innehållsskapandet. AI kan potentiellt skapa mer personaliserat innehåll, baserat på individens beteenden, preferenser och tidigare interaktioner. Det kan också skapa mer mångsidigt innehåll, inklusive video, audio, och interaktiva upplevelser. Men vi kommer också behöva bli bättre på att integrera mänsklig övervakning och kreativitet för att säkerställa att AI skapar relevant, kvalitativt innehåll som följer de gällande reglerna och standarderna.

 

Än så länge är mänskliga insikter är avgörande för att skapa innehåll som är engagerande, relevant och värdefullt för besökare. Googles algoritmer blir ständigt allt mer sofistikerade och strävar hela tiden efter att bli bättre på att belöna innehåll som ger verkligt värde till användarna, snarare än innehåll som bara är optimerat för sökmotorer. Därmed blir mänskliga insikter och expertkunskaper fortsatt viktiga för att skapa innehåll som kan ranka högt i sökresultaten. Samtidigt kan AI hjälpa till att optimera innehåll för sökmotorer, men det är viktigt att se AI som ett verktyg för att komplettera mänskligt skapat innehåll, snarare än att ersätta det helt och hållet.

 

 

 

”Contitude kan sin bransch och finns alltid där för stöd, frågor och funderingar vid sidan av deras eleganta utveckling framåt. Varma rekommendationer!”
Petra Hansson
Marketing Supervisor

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte