Blogg
Data och Analys

Best practice inställningar i Google Analytics, GA4

Best practice inställningar i Google Analytics, GA4

Oavsett om du precis ska sätta upp GA4 eller om du redan har satt upp GA4 för länge sen är detta blogginlägg tänkt att hjälpa dig att se till att du har rätt grundinställningar i GA4. 

I GA4 kan du välja att utgå från grundinställningarna eller ändra och skräddarsy för att bättre matcha ditt företags behov och affärsmodell.


Data är endast värdefullt om det är korrekt och relevant data som samlas in och om man förstår vad det är för data man analyserar. Därför är det också viktigt att förstå inställningarna man sätter upp i GA4.

Vi kommer börja med grunderna - inställningarna i kontots struktur. 

Användare och behörigheter: 

Den första inställningen som ska kontrolleras är användare och behörigheter.

På kontonivå får man övergripande kolla på vem som har tillgång till kontot och alla egendomar som finns under kontot. Här är det vanligt att man glömt att ta bort personer som slutat eller byråer som man inte längre arbetar med. När man har satt upp GA4 kan det vara ett perfekt tillfälle att inventera behörigheter. 


I GA4 har Google uppdaterat åtkomsthanteringen och lagt till möjligheten att begränsa insyn i kostnader och intäkter om man önskar. Detta fungerar endast för GA4 egendomar (se bilden nedan kring vilka behörigheter man nu har att välja på).

 

Värt att notera är att användare och behörigheter även finns på egendomsnivå. I samband med att man går igenom behörigheter på kontonivå är det en stark rekommendation att även genomlysa användare och behörigheter på egendomsnivå. 

Under “åtkomsthantering för egendomar” ser man användare och behörigheter kopplade till egendomen. Dessa kan skilja sig från kontonivån och är därför bra att gå igenom även här.

Kontoinställningar:

Under avsnittet kontoinställningar finns inställningar kring delning av data med Google. Här kan man även byta namn på kontot samt deklarera vilket land som kontot tillhör. Alla inställningar kring delning med Google går att avböja och aktivera igen om du skulle ha behovet av det. Exempelvis om du behöver hjälp från Googlespecialister så kan du aktivera datadelning vid det tillfället. 

Filter i kontonivå:

I kontonivån finns ett avsnitt som heter filter. (Detta avsnitt är helt ointressant för dig som ska övergå till GA4 då filter från denna vy endast reglerar UA egendomar.)

Ändringshistorik och Papperskorg: 

De två sista avsnitten under kontovyn är ändringshistorik och papperskorg. De är precis vad de låter som. Under ändringshistoriken kan du hitta ändringar som gjorts på kontots egendomar. I papperskorgen hittar du egendomar och vyer som är raderade. De sparas där i 35 dagar efter att du raderat något. Efter 35 dagar kan du inte återställa dessa raderade objekt utan de raderas permanent. 

Egendomsinställningar:

Under egendomen hittar du många fler avsnitt där du har möjlighet att sätta in din egendom på det sätt du vill ha den uppsatt. 

Konfigurationsassistenten:

Högst upp i menyn hittar du konfigurationsassistenten. Där kan du få hjälp och guidning kring vad du kan sätta upp i GA4. 

Men efter att du har läst hela denna guiden kan du skippa den då vi kommer att gå igenom allt du behöver sätta upp för att din GA4 egendom ska fungera utmärkt :) 

Inställningar för egendomen:

Under inställningar för egendomen hittar du grundinställningar som de flesta inte lägger speciellt mycket tid kring. Men det finns några viktiga delar att ta hänsyn till här. Först och främst är tidszonen och valutan viktig för att få rätt data kring intäkter och kostnader men även att händelser ska hamna på rätt dag. 

Även bransch är intressant att kontrollera så att det stämmer med er verksamhet. Baserat på vilken bransch du anger så kommer standardrapporterna i GA4 att ändras.
Se bilderna nedan där vi först har “företag och industri” och sedan byter till “Spel”. 

Dataströmmar

Under dataströmmar hittar du (förhoppningsvis) ditt GA4 dataflöde. 

Här kan du gå in och fixa inställningar för det specifika dataflödet. Klickar du på ditt dataflöde så hittar du bland annat ditt flödes- och mätnings-ID som till exempel behövs för att lägga in GA4-scriptet på din webbplats, antingen direkt eller via Google Tag Manager.

Du kan även justera, ta bort eller lägga till standardparametrar för händelser. Eller ändra och skapa nya händelser som du vill mäta. Du hittar även dessa inställningar i huvudmenyn under “händelser”. Vår rekommendation är dock att sätta upp händelser via Google Tag Manager och importera in till GA4.
Under “ange tagginställningar” hittar vi vissa funktioner som är värda att titta lite extra på.


Under dessa inställningar hittar du bland annat inställningar för “Crossdomain tracking” under “konfigurera dina domäner”. Detta är viktigt att sätta upp om du har flera domäner eller subdomäner som du vill spåra. 

Det går också att ställa in interntrafik som du hittar en utförlig guide kring här: Filtrera intern trafik i GA4. 

Händelser och konverteringar:

Under avsnitten “händelser och konverteringar” kan du se och lägga till händelser och konverteringar.
Här får du en överblick både över standardhändelser som är uppsatta under händelser direkt i GA4 och händelser som importeras från Google Tag Manager. Du kan välja att markera händelser som konverteringar och då kommer de även synas under konverteringar. Den enda standard konverteringen som automatiskt ligger under konverteringar är “Purchase”. Konverteringar är det som har ersatt det som kallades “mål” i Universal Analytics. 

Målgrupper:

I avsnittet målgrupper kan du se en lista över skapade målgrupper samt skapa helt egna målgrupper eller segment.
Per automatik kommer GA4 att ha skapat två målgrupper till dig; “Purchasers” och “All users”. Du kan även skapa egna målgrupper som hjälper dig att analysera en del av dina besökare när du börjat samla in data.
Om du arbetar med e-handel så är Purchasers en bra målgrupp och vi skulle rekommendera att komplettera med en målgrupp som är “non Purchasers” för att kunna jämföra dessa två målgrupper mot varandra.
På samma sätt rekommenderar vi att man sätter upp två målgrupper för övriga användare som är “konverterade användare” och “icke-konverterande användare”. Här är det upp till dig att skapa målgrupper som bäst passar era mål och hjälper dig att göra så bra analyser som möjligt. 

 

Anpassade definitioner och mätvärden:

I avsnittet är anpassade definitioner kan du skapa egna definitioner och mätvärden. Detta är inte en inställning som är viktigt att sätta upp direkt om du inte har ett specifikt mål med det. Om du behöver skapa en anpassad definition eller mätvärde så kommer ett separat blogginlägg endast för det där du kan lära dig när du ska skapa anpassade definitioner och mätvärden och hur du gör det.

Datainställningar:

Under “datainställningar” finns en undermeny där vi börjar med “datainsamling”. Här kan du aktivera datainsamling med Google-signaler. Det gör att du kommer kunna spåra användare som är inloggade på sitt Googlekonto över flera olika enheter. Du kan då till exempel följa en användare som är inloggad på sitt Googlekonto via Google Chrome på jobbet och sedan använder samma Googlekonto på sin mobiltelefon senare samma dag. 

Detta hjälper dig att få en bättre bild över hur användare interagerar med din webbplats.
Vi rekommenderar dock alltid att man läser igenom privacy policyn och kontrollerar att detta följer ert företags policy kring data och spårning. 

Nästa del i undermenyn är “datalagring”.
Här kan du bestämma själv hur länge användardata och händelsedata ska sparas i Google Analytics 4. Som grundinställning är denna satt till 2 månader. Men om du har möjlighet så är vår rekommendation att ändra till 14 månader. Men detta bör också kontrolleras med ditt legal team för att vara på säkra sidan :) Under “datafilter” hittar du inställningar för att aktivera filter för viss trafik. Här behöver du till exempel aktivera filtret för intern trafik om du satt upp en definition kring det i din GA4 tagsinställning. Se full instruktion kring filter för intern trafik i detta blogginlägg: Filter för intern trafik i GA4   

Rapportidentitet:

En viktig inställning som man bör känna till och förstå hittar du under “rapportidentitet”. Här kan du välja hur GA4 ska samla in information om användare. Som grundinställning sätter GA4 detta till “Blandad” vilket är vad vi rekommenderar att du ska ha.
Det innebär att GA4 försöker identifiera användare enligt följande ordning: User-ID, Google Signaler, Enhets-ID och sist Modellering.
I praktiken innebär detta att GA4 först försöker matcha en användare genom en kundresa. Som nämndes i avsnittet kring Google-signaler så försöker GA4 matcha ihop användare även om de använder olika enheter vid olika tillfällen för att följa användaren i sin kundresa. Om GA4 inte kan identifiera användaren på något sätt kommer det i rapporter se ut som att det är flera användare när en användare först besöker webbplatsen via datorn och sedan telefonen. Det vill vi undvika i så stor utsträckning som möjligt så att vi kan få en så bra bild av våra användare som möjligt samt hur många de faktiskt är.
Att identifiera en användare kan göras på många olika sätt och denna inställning bestämmer hur detta ska göras. Om du använder dig av “blandad” som inställning försöker GA4 först identifiera användaren via User-ID och om det inte finns tillgängligt så försöker den se om användaren använder ett google konto och vidare ned till enhets-ID och till sist modellering. Modellering är GA4s maskininlärda algoritm som försöker para ihop flera sessioner till en användare. Detta kallas de-duplication. 

Attributionsinställningar:

Sista viktiga inställningen som vi ska gå igenom för att få rätt inställningar i din GA4-egendom är attribution. Attribution handlar om vilken källa som ska tillgodoräkna sig en konvertering.
Tänk dig en användare som besöker din webbplats tre gånger. Första gången hittar användaren din webbplats via Google, andra gången hittar användaren webbplatsen via en annons på LinkedIn och tredje gången så klickar den på en annons på Google. Vid sista tillfället så konverterar användaren.
Vilken källa ska få tillgodoräkna sig konverteringen ?
I GA4 kan du bestämma hur detta ska fördelas. Antingen så använder du dig av last click attribution som endast ger Googleannonsen attribution för konverteringen, eller så fördelar du det lika för alla källor och ger 0.33 konverteringar till Google Sök, 0.33 till LinkedIn Ads och 0.33 till Google Ads.
I GA4 så är grundinställningen “Datadriven Attribution”. Där kommer GA4 med hjälp av sin algoritm att bestämma fördelningen.
Vad som passar bäst för din verksamhet är upp till dig men vår rekommendation är att börja med den datadrivna modellen för att sedan utvärdera vad som passar bäst genom att undersöka detta i “Annonsvyn” i GA4.

 

Sedan kan du också välja tillbakablick period för attribution. Här kan du bestämma tid både för förvärv konverterings händelser och alla övriga konverterings händelser. Vår rekommendation är att sätta detta till 30 dagar och 90 dagar. 


För att lära dig mer om GA4 så kan du gå Contitudes GA4 utbildning "Introduktion till GA4”
Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte