Blogg
Digital marknadsföring

De 5 stora marknadstrenderna inför 2018

Det enda som är konstant är förändring heter det ju, och det har nog aldrig varit mer sant. Ny teknologi och nya idéer poppar upp allt snabbare, och med den konsumenternas smak och förväntningar. Ska man kommunicera lyckat med sin målgrupp behöver man hela tiden ha fingret på pulsen och blicka framåt. Här är de 5 stora marknadstrenderna för 2018.

Konversationer

Content är fortsatt kung även under 2018, men kommer att utvecklas i takt med att attityder och krav förändras. Att det personaliserade innehållet ökar förändrar vad vi förväntar oss av hur vi bemöts på webben. Mottagarna vill numer bli talade med, inte bara talade till. Att producera intresseväckande innehåll kommer att bli en process man gör tillsammans med sin målgrupp. Marknadsavdelningarna kommer därför att behöva hitta strategier för att lyssna och bjuda in till samtal för att engagera.

Video

och med att videoinnehåll blir allt populärare på sociala medier kommer det även att spela en allt större roll inom marknadsföring, och spås att bli framtiden inom content marketing. Video har flera fördelar. Förutom att det är ett format vars attraktionskraft bara växer så kan det användas som en on-demand självbetjänande användarupplevelse där mottagaren själv väljer tid och plats för budskapet. En växande trend inom videoinnehåll är live-streaming. Videos som sänds live och är mindre tillrättalagda upplevs som mer transparanta och genuina, och det passar bra ihop med den tidigare trenden att människor föredrar varumärken som känns äkta.

Artificiell intelligens

Big data kom stort under 2017, och den analytiska trenden fortsätter. Artificiell intelligens används redan flitigt för att effektivt analysera och skapa insikter utifrån den insamlade datan, och AI kommer att utvecklas inom allt fler områden. Det förutspås bland annat att allt fler verksamheter kommer att börja använda AI chat-bots på sina hemsidor för att göra sin kundservice effektivare och smartare, samt för att få ut mer insikter från sina kundkontakter. Maskininlärning och avancerade AI-algoritmer blir även allt mer populära verktyg för att göra annonsoptimering snabbare och mer träffsäker.

Ansvar och engagemang

Tesla lyckades sälja bättre än Mercedes Benz trots att de bara jobbar med hundradelar av konkurrentens marknadsföringsbudget. Orsaken bakom den David-slår-Goliat bedriften är att Tesla engagerar publiken i ett samtal om miljö, framtid och beroendet av fossila bränslen. Dagens konsumenter stöder socialt ansvariga företag som driver utvecklingen mot en bättre framtid. Trenden att jobba mer med ansvar, syfte och engagemang kommer att växa sig allt starkare. Utöver miljöområdet blir det även allt större fokus på välmående och hälsa. Något som kommer att få inflytande inte minst över employer branding. I efterdyningarna av metoo-rörelsen kommer det nog också att sättas ett större fokus på jämställdhet och användandet av föråldrade och stereotypa könsroller i marknadsföring.

Innehåll skapat av användarna

Människor litar överlag mer på innehåll skapat av andra användare än av varumärkena själva. Därför kommer användargenererat innehåll (UGC – User-Generated Content) att komma stort under 2018. Det är redan nu en stor grej på Instagram, där varumärken kan åka med på populära hashtags och stories. Företag kommer alltmer att använda sina trogna kunder som varumärkesambassadörer i sin marknadsföring och sina kampanjer genom att jobba med användargenererat innehåll.

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte