Blogg
Digital marknadsföring

”Jag behöver inte marknadsföring!”

Detta blogginlägg tillägnas alla som säger och tänker ”jag behöver inte marknadsföring”.Ibland när vi på träffar företag så får vi invändningen ”vi behöver inte marknadsföring, kunderna kommer till oss”.Låt oss djupdyka i vad detta innebär och varför vi på Cntitude inte alltid är eniga med det tankesättet.

Referenser är bäst men är det långsiktigt hållbart?

I företag som växer och som får nya kunder genom att befintliga kunder tipsar vidare, känns det ofta som att allt som görs är rätt och kunderna aldrig kommer sluta vara kunder.Det kan inte motsägas att referenser från befintliga kunder är det mest effektiva och bästa sättet att få nya kunder. När det sker är det en fantastisk känsla. Att kunna sitta och vänta på att telefonenen ringer eller att mailen ska plinga till med en ny kund som hör av sig är fantastiskt.När konjunkturen är rätt kan detta sätt att förvärva nya kunder fungera utmärkt och hålla i sig länge.Men alla som varit med om en konjunkturcykel vet att från tid till annan så är det svårare att göra affärer och befintliga kunder minskar volymer eller kanske till och med går i konkurs.Har man inte heller en process för marknadsföring och sälj på plats blir det då en svår tid, inte bara för dina kunder men även för ditt företag.

Hur förklarar du för aktieägare, anställda och övriga intressenter?

När konjunkturen sviker och kunderna inte längre kommer in av sig självt. Hur förklarar du då för intressenter vad som händer?Det är svårt att säga ”nu slutar nya kunder höra av sig” och på frågan vad man gör åt saken svara ”vi gör som vi alltid gjort – väntar på att telefonen ringer”.När man väl står där och inte har en process på plats för marknadsföring och sälj är det näst intill omöjligt att över en natt sätta på marknadsföringsmaskinen och sedan se kunder trilla in igen.Det här är anledningen till varför vi på Contitude alltid råder kunder att hitta en långsiktigt hållbar lösning för att få in nya leads genom marknadsföring. För att inte stå tomhänt när något händer eller när konjunkturen vänder.

Det behöver inte bara vara konjunkturen som sviker.

I ett företag som säljer via befintliga kundreferenser kan även andra saker hända som gör att telefonen slutar ringa.Det kan vara allt ifrån en misslyckad leverans till en nyckelkund, ett materialfel i produkten eller att en nyckelperson levererar mindre bra eller säger upp sig. Helt enkelt mänskliga misstag eller felmatchningar som händer i alla verksamheter. Detta leder till att befintliga kunder inte är lika intresserade av att referera vidare.

Vad kan man göra för att komplettera sitt fungerande Word-of-mouth upplägg?

Att arbeta strukturerat med marknadsföring hjälper dig att hålla en pipeline av leads och kommande affärer levande över tid. Så att du utöver WOM-upplägget har ytterligare en potentiell källa till nya kunder.Det är viktigt att det inte ska ses som en kostnad. Marknadsföring anses ofta vara aktiviteter som endast tar resurser, men det behöver inte vara så . All marknadsföring ska vara mätbar och följas upp. På så sätt kan du kontrollera att den investering du gör faktiskt ger resultat som gynnar verksamheten. Annars kan man lika gärna avstå att arbeta med marknadsföring och då gärna behålla tankesättet ”jag behöver inte marknadsföring”.

Finns det garantier för att kunderna kommer återkomma även i lågkonjunktur

Tyvärr är det tråkiga men sanna svaret – nej, det finns inga garantier att det kommer att generera leads eller affärer.Men, och det här är den viktiga poängen, det skapar förutsättningar för att minimera förlust av kunder och bibehålla nya affärer över tid. Vi tror att även du vill bygga en verksamhet som håller både i bra och dåliga tider och över lång tid. För att göra det är det en stor fördel att arbeta strukturerat med marknadsföring.

Nå nya kundgrupper utanför dina befintliga kunder och deras nätverk.

En ytterligare anledning till varför marknadsföring är relevant att arbeta med, även om word-of-mouth fungerar bra för er, är att hitta nya kundgrupper som ligger utanför dina befintliga kunders nätverk.Du ger då ditt företag möjligheten att nå ut till fler, inte bara när det är lågkonjunktur utan även när det är högkonjunktur. Så att utöver era befintliga kundreferenser av kunder som hänvisar vidare till deras kontaktnät, hittar även helt nya potentiella kunder till er.Om din kundgrupp primärt är vedhuggare har de sannolikt ett nätverk som är relaterat till vedhuggning men din tjänst/produkt kanske skapar värde även för lantbrukare som inte har vedhuggning som primärt arbete men som behöver det.Dessa nya kundgrupper är svåra att nå och hitta utan att arbeta med marknadsföring i någon form.

"Min produkt/tjänst är så bra att det inte behövs marknadsföring! "

Att produkten/tjänsten du säljer är riktigt bra och skapar stort kundvärde är en otroligt viktig del i att bygga ett fantastiskt företag.Men har du tänkt på att innan en kund har testat, använt eller köpt din produkt/tjänst så är det bara din marknadsföring som den möjliga kunden har som underlag.Oavsett hur bra din produkt är så kommer den aldrig att lyckas om inte köparen känner till produkten eller blir intresserad av att köpa eller testa den. Detta är vad vi kallar marknadsföring. Att skapa ett intresse och medvetenhet om din produkt/tjänst och sedan bygga ett så stort förtroende för den produkten/tjänsten så att köpare vill ta en aktiv kontakt med dig för att klassas som ett lead.

Men Contitude säljer ju marknadsföringstjänster och är inte objektiva.

Ja, det är helt rätt att vi säljer digitala marknadsföringstjänster och vill självklart att även du ska bli kund. Men inte bara för att!Vi vill hjälpa företag att lyckas och framförallt att växa! Contitudes sätt att hjälpa till med detta är genom digital marknadsföring som mäts och följs upp för att nå mål.I flera fall är det vi som rekommenderar potentiella kunder att inte arbeta med oss för att vi inte kan erbjuda det värde som de behöver. Vi vill hjälpa dig där det finns en bra match!Samma sak med detta inlägg vi hoppas att du blir bättre företagare eller marknadsförare genom att se saker från nya perspektiv och om vi kan hjälpa till med det är vi glada!

Fundera på hur du skulle klara av en lågkonjunktur där telefonen slutar ringa.

Är du en av de personer som säger ”jag behöver inte marknadsföring” har du då tänkt igenom hur du skulle hantera den dagen då kunderna inte per automatik kommer till dig?Kanske är det värt att lägga upp en strukturerad plan för hur du når nya kunder utan att befintliga kunder ska rekommendera kunder till dig. Är det med marknadsföring eller har du ett annat bra sätt?Om du vill ta reda på om vi kan hjälpa dig med dessa frågor så hör av dig till oss så tar vi gemensamt fram ett förslag på ett upplägg som passar dig och ditt företag.

LADDA NED MALL FÖR  MARKNADSPLAN

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte