Blogg
Content Marketing

Sälj och marknad i den digitala eran

Att vårt samhälle blir allt mer digitaliserat har antagligen inte undgått någon. Men vad händer när ditt företag rullar på i gamla hjulspår istället för att hänga med? För företagets del resulterar gamla handlingsmönster vanligtvis i att effektiviteten minskar och att potentiella kunder faller mellan stolarna.

För att kunna följa med i tidsandan och få nya kunder till företaget är det alltså värdefullt att följa med i utvecklingen och anamma nya arbetsmetoder i takt med att tiderna förändras.Digitaliseringen har lett till att allt mer av köpprocesserna sköts digitalt idag och istället för att gå via säljare för att genomföra affärer vänder sig kunderna ofta direkt till företagen. Samtidigt håller många företag fortfarande sin marknadsavdelning och sin säljavdelning åtskilda.

Ett arbetssätt som ofta blir ineffektivt och där många potentiella affärer kan gå förlorade.Nya tider ställer nya kravSom vi redan konstaterat arbetar säljavdelningen och marknadsavdelningen traditionellt sett helt separat från varandra. De arbetar inte bara med olika metoder och i helt olika system, något som både blir ineffektivt och som även kan göra att företaget säljer mindre än de företag som lyckas ena de båda avdelningarna. I många företag ser inte avdelningarna heller nyttan av och värdet i det arbete den andra utför. För att följa med i tidsandan och kunna driva igenom nya affärer behöver företaget ställa nya krav på sina respektive avdelningar både avseende samarbete och kompetens.

Säljarna behöver till exempel en ökad digital kompetens samtidigt som marknadsavdelningen behöver tänka mer affärsmässigt för att effektivt kunna driva processen framåt och framför allt behöver alla lära sig att samarbeta över avdelningsgränserna.När samarbetet uteblirNär sälj och marknad av någon anledning misslyckas med att samarbeta eller om de sedan tidigare hålls åtskilda så kan de respektive avdelningarna förvisso göra ett fortsatt bra jobb men det kan bli svårt för företaget att se konkreta resultat. Om till exempel en marknadsavdelning gör sitt jobb väl så kan det fortfarande vara oklart om det faktiskt resulterar i fler sälj eller om antalet affärer hade varit detsamma även utan marknadsavdelningens insats.

Företagets arbete blir dessutom spretigt om varje avdelning använder sina egna verktyg och metoder utan att stämma av och samarbeta med andra avdelningar.Det är dessutom ganska vanligt att säljavdelningen inte alltid ser värdet hos marknadsavdelningen. Säljavdelningen har ofta fördomar om marknadsavdelningen och tror att deras enda syfte och funktion är att ta fram roll-ups, mäta besök till hemsidan och producera broschyrer med informationsmaterial. Allt detta är förvisso viktigt och bra men är det svårt för säljaren att se hur det arbetet hjälper en kund att genomföra ett köp.

säj och marknads tillsammans jobassigner1

Samarbetets fördelarOm marknadsavdelningen istället fokuserar på att ta fram innehåll och kommunikation som riktar sig till en särskild kund eller kundgrupp vid ett noga utvalt tillfälle så kan de hjälpa säljavdelningen att bygga upp ett förtroende för företaget.

Det förtroendet kan säljavdelningen sedan dra nytta av för att kunna genomföra en affär. För att kunna göra detta kan marknadsavdelningen behöva utveckla sin kompetens till att omfatta digital marknadsföring och att skapa digitalt content som kunder kan ta del av och som gör att de vill söka sig till företaget.

Samma digitala content kan säljarna i sin tur lära sig att ta del av och använda själva direkt mot potentiella kunder. På så sätt blir marknadsavdelningens jobb tydligare och mer meningsfullt för säljavdelningen och säljavdelningen har större chanser att få in nya affärer på ett effektivt sätt.Säljavdelningen har ofta en bra inblick i de problem som kunder möter och vilka behov som finns på marknaden.

Om denna kunskap förs fram till marknadsavdelningen istället för att stanna på säljavdelningen kan de avhjälpas. Marknadsavdelningen arbetar mycket med problemlösning. De ser problem och behov, ibland innan de har uppstått och tar fram strategier för hur problem ska lösas och behov förutses och tillgodoses.

Om säljavdelningen och marknadsavdelningen får sitta tillsammans och bolla idéer kan problem få lösningar och behov bli tillgodosedda. På samma sätt kan säljavdelningen vidarebefordra information till marknadsavdelningen om var kunderna upplever brister och där det saknas information. Marknadsavdelningen kan därefter arbeta för att ta förbättra informationen och nå ut till nya kunder och återupprätta förtroendet till befintliga kunder.

sälj och marknad tillsammans jobassigner3

Nyckeln till framgångFör att överleva och utvecklas genom digitaliseringen gäller det, som vi redan konstaterat, att företagets olika avdelningar lär sig att samarbeta över gränserna och dra nytta av varandras kunskaper och kompetenser. Genom att slå ihop säljavdelningar och marknadsavdelningar kan företaget uppnå just det och därmed ta fram ett vinnande koncept som ger en större räckvidd och leder till fler genomförda affärer.

Eftersom många kunder inte uppsöker säljare i samma utsträckning idag som förut ligger det ett ökat ansvar på marknadsavdelningen att ta fram strategier för att möta dessa kunders behov och underlätta deras köpprocess och att sedan förmedla detta till säljavdelningen.

De företag som lyckas få till ett bra samarbete med säljavdelningen och marknadsavdelningen producerar fler kvalitativa leads, deras säljare stänger en högre andel av dessa leads och de spenderar mindre tid per affär. Samarbetet och det faktum att alla parter spenderar mindre tid per affär leder också till att både marknad och sälj har möjlighet att bearbeta fler affärsmöjligheter parallellt. Samarbete är alltså nyckeln till framgång men hur ser ett lyckat samarbete ut?

De främsta framgångsfaktorerna för ett lyckat samarbete:

  1. Istället för att tänka sälj eller marknad så tänk sälj och marknad som två avdelningar inom samma enhet där arbetet hos respektive avdelning sker i symbios med den andra.
  2. Dela med dig av din kunskap. Genom att bolla idéer och dra nytta av varandras kunskap och kompetens kan sälj och marknad hjälpas åt att förstå kunderna och ta fram rätt material för rätt kund.
  3. Gemensam målsättning. Sätter sälj och marknad upp gemensamma mål så ser ni till att företaget gemensamt arbetar mot samma målgrupp. Då kan marknadsavdelningen ta fram kampanjer riktade till denna kund och säljavdelningen kan sedan genomföra affärer mot samma kundgrupp. Arbetet blir enklare och mer effektivt än om de respektive avdelningarna arbetar med olika kunder.

Om du vill veta mer om hur vi hjälper företag att få sälj- och marknadsavdelningen att jobba som ett effektivt team får du gärna höra av dig så berättar vi mer.Vill du lära dig mer om digital marknadsföring och hur du kommer igång får du gärna läsa vidare genom att klicka här!Lycka till!
Glada Hälsningar
Team Contitude

Boka ett möte med Contitude

LADDA NED MALL FÖR  MARKNADSPLAN

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte