Blogg
Content Marketing

Ska företagsnyheter publiceras i en blogg?

Du har säkert varit med om att hitta företagsnyheter på en företagsblogg eller kanske till och med varit en av de som publicerar företagsnyheter på din företagsblogg. 

Vilka nyheter ska egentligen publiceras där och varför? I detta blogginlägg går vi igenom Contitudes tips och råd när det kommer till vilket content som ska publiceras på en företagsblogg samt vilka företagsnyheter som passar in. 

Vad är en företagsnyhet? 

Till att börja med så behöver vi definiera vad vi i denna artikel menar med företagsnyhet. Det är alla typer av nyheter som kretsar kring ert företag. Allt från att meddela att en ny person har börjat, till att företaget har gått samman eller blivit uppköpt av ett annat företag. 

Vilka företagsnyheter passar in på en företagsblogg?

Som rubriken i detta blogginlägg antyder så bör inte alla typer av företagsnyheter publiceras på en företagsblogg enligt oss på Contitude. Allt handlar om syftet och värdet för läsaren. 

Nyheter som rör ert företag bör endast publiceras på er blogg om det finns ett tydligt syfte och ger ett värde till era läsare. I boken ”Everybody Writes” ger Ann Handley rådet att en företagsnyhet är värd att publicera om läsaren anser att det är värdefull information och om företagsnyheter inte stämmer in på ovanstående att den inte bör publiceras på en företagsblogg. 

ilka företagsnyheter passar in på en företagsblogg?

Vilka företagsnyheter ger läsaren värde?

Vad just era läsare finner värdefullt är unikt och inte något som följer generella regler. T.ex. är det sannolikt helt ointressant för en produktanvändare att ett SaaS bolag anställt en ny utvecklare. Det kan vara en riktigt stor nyhet internt på företaget och något som ger ny energi när en ny utvecklare kan hjälpa till att fixa buggar m.m. Men för en blivande kund eller existerande kund är det ganska irrelevant att en ny utvecklare har anställts. 

Om det istället gäller ett konsultföretag kan det vara extremt värdefullt att dela med sig om att en ny konsult har anställts. Den nya konsulten kan sitta på en spetskompetens som en blivande kund verkligen är i behov av eller så känner den potentiella kunden sedan tidigare till personen och vill därför inleda ett samarbete för att få arbeta med just denna konsult. 

För generalisera lite så brukar de flesta företagsnyheter vara mer värdefulla internt än externt. Tänk igenom vem som har intresse av informationen innan en företagsnyhet publiceras på företagets publika blogg. I många fall är det bättre att förmedla nyheten internt genom ett intranät eller i en gemensam företagschatt t.ex. slack eller teams. Kom ihåg att det primära syftet med en företagsblogg är att skapa nya affärsmöjligheter och inte ska likställas med PR. (Se avsnitt nedan)

Lansera en ny hemsida, företagsnyhet?

En företagshändelse som ofta hamnar under dessa nyheter är att lansera en ny hemsida. Det är ofta ett stort projekt som många internt varit engagerade i. Därför är känslan ofta att det är en riktigt stor nyhet som ska delas med alla och som alla utomstående också kommer att reagera på. Men stannar ni upp lite och funderar på detta är det egentligen en större nyhet internt än för en potentiell eller existerande kund. Kunden kommer sannolikt inte vara speciellt engagerade eller se det som värdefullt att en ny hemsida har lanserats med ett ny grafisk look. De kommer i första hand alltid vara intresserade av att hitta relevant och värdefull information.

Företagsnyheter - PR

Företagsnyheter fyller ett värdefullt syfte och är intressant för en stor publik om nyheten blir upplockad av media. Att skicka ut ett PM med en företagsnyhet är därför relevant och bör vara med i en marknadsföringsstrategi. Men det gäller endast om det finns nyheter som är intressanta nog för att bli fångade av media och det ställer krav på att det är en riktigt intresseväckande händelse. En sådan händelse ska vara så bra att någon skulle vilja berätta om detta för en vän över middagsbordet som sedan leder till ett längre samtal. 

Sammanfattning

Företagsnyheter bör endast publiceras på hemsidan eller en företagsblogg om det faktiskt ger värde till läsaren. Många företagsnyheter som publiceras på företagets webbplats är nästan uteslutande intressant för medarbetarna på företaget. 

Om den primära målgruppen är intern – publicera och dela nyheten internt. Att skicka ut företagsnyheter i ett nyhetsbrev till blivande och existerande kunder som inte är relevant skrämmer bort viktiga leads och prospekt från er maillista. Fokusera på värdeskapande innehåll då det är vad som kommer generera nya kunder i längden.

Om du vill ha hjälp med contentstrategi eller contentproduktion får du gärna boka ett första möte med oss här för att ta reda på om vi är en bra matchning för varandra.

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte