Blogg
Digital marknadsföring

Vad är inbound marknadsföring?

Om du hört talas om inbound marknadsföring, även känt som inbound marketing, men inte riktigt har full koll på vad det innebär så är du inte ensam.Inbound marknadsföring är kort och gott ett sätt att få leads eller kunder att komma till dig istället för att du ska söka upp dina potentiella leads. Man kan också säga att inbound marknadsföring är motsatsen till outbound marknadsföring. Följdfrågan blir då så klart vad outbound marknadsföring är, så vi tar upp det också.I detta blogginlägg kommer vi förklara på ett så pedagogiskt sätt som möjligt vad inbound marknadsföring är men även varför det har blivit så populärt.

Inbound marknadsföring

Som sagt är inbound marknadsföring ett sätt att få leads eller kunder att komma till dig. Det grundar sig i samma typ av steg som finns i de flesta digitala strategier.

Inbound marketing funnel

Attrahera, Engagera, Konvertera, Omhänderta: Även i Sverige så använder man ofta de engelska termerna attract, engage, convert and care. Strategin bygger på att du genom content i form av text, video, blogginlägg, podcasts mm ska skapa värde för en potentiell kund eller lead och att de blir engagerade i ditt innehåll. När ett lead läser ditt engagerande content skapar det förtroende för ditt företag. När behovet någon gång dyker upp för tjänsterna eller produkterna som du säljer så kommer förtroendet att vara så stort att ditt företag blir en av de potentiella leverantörerna. I ett inbound marknadsförings-synsätt så kommer då leadet att ta kontakt med ditt företag antingen genom att ladda ner mer information i utbyte mot en email adress eller be om en offert eller enkelt skicka ett mail. En konvertering har skett. När konverteringen har skett är nästa steg att ta hand om leadet till dess att det är dags för en affär. Ofta är en köpare intresserad av att själva ta reda på information och utbilda sig långt innan de är redo att trycka på köp-knappen. De vill själva genomföra research innan de genomför köpet. Därför att det viktigt att underhålla och omhänderta de lead som konverterar men som inte omedelbart är intresserade av affär. Arbetar du enligt inbound marknadsföringsstrategier ska du hålla leadet varmt så länge som det behövs tills leadet är redo för att affär ska ske. Det kan vara genom att skriva nyhetsbrev, blogginlägg, hålla webbinarier mm.

Inbound marknadsföring motsatsen till outbound marknadsföring

Som tidigare nämnt så går det att förklara inbound marknadsföring som motsatsen till outbound marknadsföring.Så vad är då outbound marknadsföring. Outbound marknadsföring är klassisk marknadsföring dvs tryckta medier, TV annonsering, radioannonsering. Anledningen till att varför det kallas outbound marknadsföring är för att det inte är den potentiella kunden som söker upp informationen utan det är du som marknadsförare som försöker nå ut med ditt budskap till personer som inte själva letade efter detta. Detta till skillnad mot inbound marknadsföring där du vill att leadet letar upp dig primärt via en sökning på internet via en sökmotor. Med detta sagt kan man också se att när det kommer till företag som lanserar en helt ny typ av produkt eller tjänst så är det inte lika effektivt med inbound marknadsföring. Säg till exempel att du uppfunnit en ny produkt som du kallar ”pelakriom”. Det är en produkt som inte finns idag och till ett användningsområde som ingen heller känner till. Det kommer därför vara väldigt få personer som kommer leta efter din produkt och än mindre som aktivt söker på just ditt produktnamn. Då behövs outbound marknadsföring!

Innehållsmarknadsföring en del av inbound marknadsföring

Vad är inbound marknadsföring-JobAssigner

Som tidigare nämnt så är content, dvs innehåll, en stor del av inbound marknadsföring. Du har säkert även hört talas om innehållsmarknadsföring eller content marketing som det heter på engelska.Det går att säga att inbound marknadsföring och innehållsmarknadsföring hänger samman. Innehållsmarknadsföring är delar i alla steg av inbound marknadsföringsstategin. Content dvs innehåll behövs för att attrahera nya besökare, för att de ska bli engagerade i ditt innehåll, för att de ska ta kontakt och konvertera och för att omhänderta dessa leads fram till dess att de blir kunder.

Varför har inbound marknadsföring blivit så populärt?

Anledningen till varför det blivit så populärt är att det har skett stora skiften för marknadsföring och försäljning under de senaste decennierna i samband med digitaliseringen som sker globalt.

Skiftet för sälj

För 10 – 20 år sedan var det upp till en säljare att informera och hjälpa kunder att hitta nya produkter och tjänster och uppsökande sälj var till och med uppskattat av kunder. Idag när all information man behöver kan fås genom ett knapptryck och en snabb sökning via sökmotorer har inköpare/potentiella kunder en helt annan möjlighet att hitta nya lösningar på egen hand och fördjupa sig i de nya produkterna och tjänsterna. Det leder till att det oftare och oftare är kunden som tar kontakt med en säljare än andra vägen runt.Enligt Google så initieras 91 % av alla B2B köp via en sökning i en sökmotor. Den statistiken säger en hel del om hur säljet har förändrats. Det innebär också att det ofta är kunden som är bättre påläst på produkten/tjänsten som den vill köpa än vad säljaren är. Detta på grund av att säljaren i många fall har flertalet produkter i sin portfölj medan kunden är inriktad och har fördjupat sig i den enskilda produkt/tjänst som den vill köpa.Vidare finns det statistik som säger att i 60 % av fallen där kund möter säljare för första gången så har kunden redan bestämt sig för att köpa produkten vilket gör att säljarens jobb blir mer och med att bekräfta det som kunden redan har tagit reda på.

Vad är inbound marknadsföring

Skiftet för marknadsföring

Marknadsföring som gren har förändrats väsentligt på 10-20 år från tryckt och TV reklam som inte alls går att mäta till det digitala där fokus ligger på att mäta in i minsta detalj. Marknadsföring blir mer och mer datadriven till följd av att det går att mäta i en större utsträckning och man kan numera tydligt räkna på om en marknadsföringskampanj är lönsam eller inte.Sociala medier har även fått mycket plats och nya plattformar dyker upp som behöver bearbetas.Marknadsavdelningar har möjlighet att förvandla sig från en kostnadspost i resultaträkningen till en intäktspost där ROI kommer stå i fokus.

Nya Marknadsföringsstrategier

Som en effekt av dessa förändringar i försäljning och marknadsföring har nya helt digitala strategier så som t.ex. Inbound Marknadsföring, innehållsmarknadsföring (Content Marketing) och Growth hacking. Inbound marknadsföring är för tillfället en av de mest populära strategierna och det är förståeligt med tanke på de skift som skett. En potentiell kund måste kunna hitta ditt erbjudande digitalt och kunna fördjupa sig i ämnet för att ta reda på mer information och själv kunna ta beslutet om man vill gå vidare till köp.

Sammanfattning

Inbound marknadsföring är en digital strategi som handlar om att få potentiella kunder och leads att komma till ditt företag istället för att du ska försöka hitta de via outbound marketing.Det finns fyra steg i inbound marknadsföringsstrategin, attrahera, engagera, konvertera och omhänderta. Inbound marknadsföring och innehållsmarknadsföring går hand i hand och det är omöjligt att lyckas med inbound marknadsföring utan innehåll.Anledningen till att inbound marknadsföring har blivit så populärt är att det har skett stora förändringar inom sälj och marknadsföring, mycket tack vara digitaliseringen.
Ladda ned vår guide om Inbound marknadsföring

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte