Blogg
SEM

Vad är en sökordsanalys?

En bra genomförd sökordsanalys är en grundförutsättning för att lyckas med både SEO och SEM. Trots det är det få företag som har en uppdaterad sökordsanalys som de jobbar aktivt med. Ofta brukar en sökordsanalys förväxlas med teknisk SEO analys vilket vi kommer att gå igenom skillnaderna på i detta blogginlägg. Vi på Contitude genomför alltid en sökordsanalys i början av våra nya samarbeten med kunder om vi ska arbeta aktivt med SEO eller SEM och något vi rekommenderar till alla som vill arbeta med SEO och SEM.

Vad är en sökordsanalys?

En sökordsanalys är en analys över sökningar och vilka sökord som som görs i sökmotorer. En sökordsanalys presenteras ofta i Excel eller motsvarande typ av spreadsheet och listar sökord som är relevanta för ditt företag att synas på. I första kolumnen benämns sökordet följt av antal sökningar på sökordet (ofta kallat sökvolym) per månad, uppskattad svårighet att ranka på sökordet, konkurrens för SEM samt uppskattad CPC (cost per click) för SEM. 

Analysen bör innehålla  med en lista över vilka sökord som är relevanta att sökmotoroptimera för, vilka sökord som är relevanta att buda på samt vilka sökord man kan utesluta och inte fokusera på.

Efter det är det lättare att arbeta fokuserat och resultatinriktat med både SEO och SEM.

Bra sökordsanalys

Hur gör du en bra sökordsanalys?

Det svåra i en sökordsanalys är inte att samla in data över sökvolym eller några av de andra parametrarna som är nämnda ovan. Utmaningen i att ta fram en bra sökordsanalys är att ta reda på vilka sökord som ska inkluderas.. Ofta krävs det en djup förståelse för företagets verksamhet men framför allt om företagets nuvarande och framtida kunder. Det du vill ta reda på är vad din målgrupp har för behov och hur de  söker när de letar efter ditt företags tjänst/produkt. Ibland är det inte det som du tror att de söker på som är det mest relevanta. Är ditt företag i ett tidigt skede där det idag inte finns en etablerad marknad så finns det ofta inga sökningar alls på den nya innovativa lösningen som du erbjuder. I det läget behöver du istället fundera över vad utmaningen som du löser är och hur dina potentiella kunder skulle uttrycka sin problemställning om de skulle försöka hitta lösningar på sina problem genom att söka i en sökmotor.

En annan faktor som skiljer en bra sökordsanalys mot en mindre bra sökordsanalys är lättheten att förstå och arbeta med analysen. Ett tips brukar vara att skapa en färgskala för alla parametrar som gör att du lätt kan förstå vad som är bra och dåligt för varje parameter. Till exempel  borde hög sökvolym vara starkt grönt samtidigt som låg svårighetsgrad att ranka genom SEO också ska vara starkt grönmarkerat och vise versa så bör låga sökvolymer vara rödmarkerat och hög svårighetsgrad på samma sätt rödmarkerat. Genomför du detta brukar det vara lätt att hitta rätt sökord. Det kan även vara värdefullt att du kategoriserar de olika sökorden utifrån olika tjänster eller målgrupper. Ett annat tips är även att försöka kartlägga intentionen bakom de olika sökorden. Vissa ord ger en indikation om att den som söker leta efter information medan andra tyder på att man är närmare ett köpbeslut. Dela därför in sökorden i information respektive transaktion för att ytterligare hjälpa dig prioritera vilka sökord du bör fokusera på.

Skillnad på sökordsanalys och teknisk SEO-analys?

Det är inte ovanligt att förväxla en sökordsanalys med en teknisk SEO-analys. Anledningen till det är att både sökordsanalys och teknisk-SEO analys ibland benämns som ”SEO-analys”. Därför är det viktigt att verkligen klargöra vad det handlar om när man pratar om en SEO-analys.

En sökordsanalys är en analys över sökord och information om deras sökvolymer, svårighetsgrad att ranka, uppskattad CPC samt SEM-konkurrens.

En teknisk SEO-analys handlar istället om tekniska aspekter som påverkar SEO-ranking som idag redan finns på er hemsida. En teknisk SEO-analys brukar resultera i en healthscore eller mått på hur väl man uppnår  önskade rankingfaktorer. Vill du veta mer om teknisk SEO så har vi ett helt blogginlägg som endast handlar om det här: Vad är teknisk SEO?

Varför är en sökordsanalys viktig?

En sökordsanalys är viktigt för att veta vilka sökord du ska optimera för eller vilka sökord man ska buda på. Det lönar sig att redan innan du sätter igång ett SEO eller SEM-arbete, utgår från en sökordsanalys. Annars är risken att du exempelvis optimerar för ett sökord som har extremt liten möjlighet till att rankas på och därför spenderar pengar och tid på något som inte kommer ge något bra resultat. På samma sätt kan du råka annonsera på sökord som är lättare att ranka på organiskt men väldigt dyra att annonsera på. Även det är ineffektivt och tar resurser från andra aktiviteter som hade kunnat göra mer nytta för företaget. Det är viktigt när det kommer till SEO och SEM att ta beslut och skapa en strategi utifrån data, bland annat i form av en sökordsanalys.

Sökordsanalysverktyg

Vilka verktyg behövs för att genomföra en sökordsanalys?

När du ska göra en sökordsanalys behöver du använda dig av något verktyg för att ta fram statistik kring varje sökords sökvolymer, SEM konkurrens, rankningssvårighet samt uppskattad CPC. Det finns idag många olika verktyg som du kan använda för att hämta denna information och vi på Contitude använder oss av flera olika verktyg för att få samla in den bästa informationen.

Om du är på jakt efter ett verktyg för att hämta sådan information själv kan vi rekommendera följande verktyg: Ahrefs, SEMrush, KWfinder eller Ubersuggest. Det finns många fler och alla hämtar i princip samma typ av information. Vi rekommenderar även att installera Google Search Console (genom att lägga till en TXT-post i dina DNS-inställningar) för att samla in faktisk data om vilka sökord ditt företag rankar på och vilket position du har. Detta för att kunna följa och utvärdera ert fortsatta arbete.

Ska du sätta igång ett SEO- eller SEM-arbete och vill ta fram en sökordsanalys? Vi hjälper även gärna till att sätta upp rätt spårning eller gå igenom verktyg som är användbara för ert SEO- och SEM-arbete.

Hör av dig till oss på Contitude så kan vi hjälpa dig!

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte