Blogg
Digital marknadsföring

Vad är Offline Conversion Tracking?

Datainsamling är en av de viktigaste delarna när det kommer till digital marknadsföring. Det fantastiska med digital marknadsföring är att nästan allt går att mäta. Offline Conversion Tracking är ytterligare ett steg i dataanalysen som ännu inte används så brett.

Vad är Offline Conversion Tracking?

Offline Conversion Tracking är spårningen som sker efter en online konvertering. Det bästa exemplet är i B2B sammanhang där det genomförs en konvertering på din hemsida och ett lead skapas. Men det är inte säkert att det leadet leder till en affär och det kan i vissa branscher ta allt mellan 3-24 månader innan en affär kan stängas. Informationen om leadet som inhämtas efter att det har skett en online konvertering är Offlie Conversion Tracking. Denna information går sedan att härleda tillbaka till kampanjen som du genomfört och du kan då mer precist räkna på en ROI för en kampanj eller digital aktivitet.

Hur implementerar du Offline Conversion Tracking?

Det klassiska sättet att använda sig av Offline Conversion Tracking är att tagga upp alla leads som kommer in under t.ex. en kampanj eller via en viss landningssida. Sedan sammanställer du alla leads som har en viss tagg och räknar ut vad affärsvärdet blir för just den specifika kampanjen.Idag finns möjligheten att tagga upp leads i marketing automation verktyg och CRM system som då också sammanställer resultaten löpande.

Varför är Offline Conversion Tracking viktigt?

Att mäta verkligt affärsvärde och ROI på en kampanj är det enda sättet att svart på vitt visa om dina marknadsföringsaktiviteter är lönsamma. Det går att få en initial bild över om en kampanj eller marknadsföringsinsats varit lönsam genom att ge ett genomsnittligt värde på ett lead. Fördelen med det är att snabbheten i utvärderingen där du samma dag som leadet kommit in kan få ett värde på det oavsett hur långa säljprocesser din verksamhet har. Dock uppmanar det till att få in så många leads som möjligt och inte så kvalificerade leads som möjligt vilket kan innebära sämre effektivitet och lägre ROI för dina marknadsföringsaktiviteter.

Optimering och Offlline Conversion Tracking

Att optimera sina digitala marknadsföringsinsatser är idag en självklarhet för de flesta och att optimera genom att se på verkligt affärsvärde är det optimala för alla digitala marknadsförare. För verksamheter med e-handel eller SaaS-lösningar som kan köpas direkt via en konvertering är det lätt att snabbt mäta och se det verkliga värdet samt optimera för de som gör större köp eller innebär lönsamma affärer. När det kommer till B2B är det mycket svårare att optimera för verkligt affärsvärde då säljprocesserna är längre. Att efter 24 månader inse att den bästa konverteringspunkten var att ladda ned Guide X hjälper inte dig så mycket då Guide X sannolikt är i behov av datering efter 2 år och något annat då är mer intressant. Men det finns sätt att i ett tidigare stadium kvalificera leads som MQL eller SQL som du sedan kan optimera för. Du kommer då inte kunna sätta ett direkt värde men det blir ett mer precist värde än ett genomsnittligt värde per lead som tex kommer att värdera en intresserad student lika högt som en köpsugen storkund.

Offline Conversion Tracking och Google Ads

Om du arbetar med Google Ads så är Offline Conversion Tracking en riktig värdeskapare då du kan importera data tillbaka in i Google Ads som gör att Google Ads via deras smartbidding automatiskt kommer att försöka optimera för bra konverteringar och inte bara konverteringar.Att arbeta på detta sätt medför ett lite större arbete men i korthet så sätter du upp en dold insamlare i formulären som du har som konverteringspunkt. Den insamlaren plockar upp ett krypterat Google Ads ID som du sedan skickar tillbaka in i Google Ads.Resultaten av att implementera denna åtgärd gör att du sannolikt kommer få fler bra leads vilket ju är det som vi alla vill ha.

Sammanfattning

Offline Conversion Tracking är den konverteringen som sker efter att ett lead har blivit ett lead och en affär eller annan typ av kvalificering har skett och som inte sker digtalt.För B2B-företag med långa säljprocesser är Offline Conversion Tracking ett måste för att få reda på det verkliga resultatet av en kampanj eller marknadsföringsaktivitet.Att optimera med hjälp av Offline Conversion Tracking kan vara svårt när det är långa säljprocesser men med hjälp av att tidigt kvalificera leadsen som MQL eller SQL går det att tidigt optimera för det.Att kombinera Offline Conversion Tracking och Google Ads är mycket bra för de som är intresserade av att få fler bra leads och inte bara få fler leads.Vill du börja arbeta med Offline Conversion Tracking ? Vi tar gärna ett möte och berättar hur du ska gå till väga.Boka ett möte med Contitude

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte