Blogg
Digital marknadsföring

Vilka KPIer ska man använda för digital marknadsföring?

Som marknadschef eller ansvarig för marknadsföringen dyker ofta frågan om KPIer upp. Det kan t.ex. vara en VD eller styrelse som frågar om vilka KPIer du har satt upp eller vilka KPIer du ska sätta upp.Det är inte alltid lätt att hålla koll på vilka KPIer som är relevanta och vad de innebär.I detta blogginlägg går vi in lite på djupet kring KPIer och hur du kan tänka när du arbetar med din resultatuppföljning av era aktiviteter inom digital marknadsförings.Först och främst behöver vi redogöra vad en KPI är.

Vad är en KPI?

KPI är en förkortning av Key Performance Indicator och kan även kallas för nyckeltal.Det ska vara ett tal som beskriver hur en viss aktivitet eller funktion presterar. Därför är det viktigt att en KPI lätt ska kunna mätas och framför allt förstås.En KPI ska även kunna mätas över tid och därför jämföras med varandra så att det är lätt för intressenter att förstå om det är så att funktionen man vill mäta blir bättre eller sämre.Exempel på KPIer man kan använda sig av när det kommer till digital marknadsföring är

  • Antal besökare på webbplatsen
  • Antal konverterande leads
  • Cost per Click (ofta kopplat till annonsering)
  • Kostnad per lead
  • Antal följare på sociala medier
  • Antal blogginlägg skrivna under en månad

Det finns en uppsjö av olika typer att KPIer att använda sig av och arbeta med. Det är nästan överväldigande och det skapar problem.Om du rapporterar på 50 KPIer varje månad kommer det att ta tid från dig, från personen som läser (om de över huvud taget har tid att läsa) och framför allt är det ofta inte relevant att ha så många KPIer.

Varför ska man mäta KPIer?

Att mäta KPIer är extremt viktigt för alla! Det är inte bara inom digital marknadsföring utan alla har vissa mål eller resultat som är värda att mäta och följa upp. Ta t.ex. kassören i kassan på Coop – där är det mycket relevant hur många kunder den personen kan betjäna per timme eller per dag. Inte bara för att hålla koll på hur duktig den personen är jämfört med övriga kassörer men även för planering av personal i butiken.På samma sätt som det är relevant att veta hur många kunder kassören kan hantera per timme för att planera hur butiken ska schemalägga sin personal och hur många kassörer det behöver finnas vid varje givet tillfälle. KPIer när det kommer till digital marknadsföring bör också kunna ligga till grund för beslut. (vi kommer gå djupare in på detta i nästa avsnitt)Det är viktigt att du ska kunna använda KPIer för att visa dina chefer eller styrelse att ni är på rätt väg eller att ni tar steg i rätt riktning.När det kommer till digital marknadsföring är det speciellt viktigt att använda KPIer för att kunna visa att budgeten som spenderas på marknadsföring faktiskt är lönsam. Dvs att det finns en ROI från de aktiviteter som genomförs.

Vad vill du ha ut av dina KPIer?

Vi var inne på det kort i ovanstående stycke att det är viktigt att KPIer ska kunna användas som beslutsunderlag.Vill du kunna ta beslut om vilket socialt medium som är det mest lönsamma för dig att spendera tid på så bör du reflektera på vilket KPI som du behöver för att kunna avgöra detta.Det skulle kunna vara ”leads från Facebook vs Leads från LinkedIn” eller ”Kostnad per lead på Facebook” och ”Kostnad per lead på LinkedIn”Om du använder dessa två alternativ av KPIer behöver inte dessa visa samma resultat. Det kan vara så att dessa KPIer är motsägelsefulla, t.ex. om antalet leads från Facebook är 10 och Leads från LinkedIn är 4 men kostnad per lead på Facebook är 3000 kr per lead jämfört med LinkedIn där kostnaden är 2000 kr per lead.Just av denna anledning är det extremt viktigt att ta reda på vad det är man är ute efter och vad som är viktigt för dig och din organisation när det kommer till digital marknadsföring.Om ett lead är värt 10000 kr spelar det kanske inte så stor roll om kostnaden är lite högre på Facebook men om leadsen endast är värda 2900 kr så är det en negativ affär att fortsätta aktiviteterna på Facebook medan LinkedIn fortfarande har värde.

Samma KPIer för alla?

För att svara på denna fråga får vi återigen gå tillbaka till frågeställningen vad man vill ha ut av KPIerna.För en styrelse är det kanske inte relevant att ta beslut om vilket socialt medium man ska vara på eller om man ska satsa på Google Ads eller Facebook Ads. Men det är relevant att veta om antalet leads ökar och vad kostnaden är för varje lead.Av denna enkla anledning så ska inte styrelsen ta del av alla KPIer som en marknadschef följer upp och VDn kanske vill se fler KPIer än styrelsen.

Exempel på KPIer som passar olika roller

Sammanfattning

Se till att lägg ned lite tid i början innan du sätter upp dina KPIer och fundera över hur de kan hjälpa dig att fatta korrekta beslut. Tänk även över vilka KPIer som ska rapporteras till olika delar av företaget.Alla KPIer som du inte direkt kan förstå eller som du behöver förklara djupgående är sannolikt inte rätt KPIer att använda.KPIer ska hjälpa till att effektivisera ditt arbetssätt samt kunna fatta bättre beslut. Därför är regeln less is more ofta bra i detta sammanhang.Vill du ha hjälp med att ta fram rätt KPIer för er digitala marknadsföring? Boka ett möte med oss så hjälper vi dig på vägen.Boka ett möte med Contitude

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte