Blogg
Digital strategi

Resultatdriven marknadsföring vs varumärkes­byggande marknadsföring

Som ansvarig för marknadsföring är ditt mål sannolikt att skapa så mycket värde som möjligt för företaget genom de marknadsföringsaktiviteter som genomförs. Därför blir valet av marknadsföringsaktiviteter viktigt för att du ska lyckas med dina mål. Att skapa värde kan innebära olika saker och alla företag har unika förutsättningar och målsättningar som gör att valen kan bli svåra. Ett typisk val för marknadschefer är om fokus bör läggas på varumärkesbyggande aktiviteter eller mer åt resultatdrivna marknadsföringsaktiviteter.

Vad är resultatdriven marknadsföring?

Resultatdriven marknadsföring är marknadsföringsaktiviteter där man tydligt och klart kan mäta ett direkt resultat av aktiviteten. T.ex. är en Google Ads annons på sökordet “köpa SEO tjänster” en typisk resultatdriven annons där målet är tydligt att man ska klicka på annonsen för att sedan köpa SEO tjänster. Det är också väldigt tydligt hur man mäter resultat av denna aktivitet; antal försäljningar av SEO tjänster från de som har klickat på annonsen. Du kan sedan mäta en ROI på denna aktivitet genom att räkna ihop hur stor vinst du gjort på försäljningarna och jämföra detta med hur mycket tid och pengar du spenderat på Google Ads.

Aktiviteterna som genomförs kan skilja sig och egentligen vara vilken marknadsföringsaktivitet som helst men det synonyma med alla aktiviteter är att de ska ha ett tydligt mål och följas upp med en konkret effekt. Basen ska alltid vara att försöka mäta det konkreta värdet som skapas. 

Vad är varumärkesbyggande marknadsföring?

Varumärkesbyggande marknadsföring är en aktivitet som i grunden handlar om att öka varumärkeskännedomen i en specifik målgrupp. Typiska exempel på detta är t.ex. TV-reklam, bussreklam eller att sponsra ett fotbollslag i förhoppningen att dessa budskap nås av den eftersökta målgruppen och att varumärket fastnar hos dessa personer. Det verkliga slutresultatet är såklart att även dessa aktiviteter ska skapa värde för företaget men är mycket svårare att se och mäta ett konkret resultat av. 

Resultatdriven marknadsföring vs varumärkesbyggande marknadsföring

Det finns tillfällen där varje aktivitet passar och det finns vissa branscher där en specifik aktivitet är mer intressant och effektiv.
Generellt sätt så brukar resultatdriven marknadsföring vara mer effektivt för verksamheter där verksamheten styr stora delar av kundresan medan varumärkesbyggande aktiviteter där bättre för verksamheter som arbetar via distributörer eller har en extremt stor målgrupp. T.ex. så är det en bra ide för ett företag som säljer schampo genom livsmedelsbutiker att arbeta med varumärkesbyggande marknadsföring då de vill att man ska känna igen varumärket när man står i affären och ska välja mellan 50 olika schampoflaskor :) För den generella B2B verksamheten tenderar resultatdriven marknadsföring vara mer effektfull där det går att mäta effekten på hur många som t.ex. fyllt i en kontaktformulär eller offertförfrågan och sedan blivit kunder från en specifik aktivitet. Varumärkesbyggande aktiviteter kan hjälpa även B2B verksamheter då en potentiell kund kan känna sig tryggare att köpa en tjänst eller produkt från ett företag de sett tidigare. Dock behöver de aktiviteterna vara väldigt fokuserade på en specifik målgrupp. För det hjälper inte så mycket att ditt varumärke har setts av ingenjörer på Volvo om du säljer marknadsföringstjänster till e-handlare. Då är det mer intressant att arbeta med t.ex. SEO och synas på sökord såsom “hjälp med marknadsföring e-handel” då du sannolikt kommer få mer resultat som också går att mäta.


Hur kommer du igång med resultatdriven marknadsföring?

Det första du ska göra för att börja arbeta med resultatdriven marknadsföring är att identifiera vilka mål som du kan mäta som skapar värde. Detta ska vara så nära en intäkt du kan komma. Ofta är det när man konverterar en besökare till ett lead, t.ex. genom att någon fyllt i ett kontaktformulär eller laddat ned ett whitepaper. När du har identifierat vad som är intressant att mäta resultatet mot behöver du börja med att göra en analys om vilket aktivitet du tror du får bäst resultat av. I bästa fall har du redan tillgång till historisk data och kan därför ta fram ett nuläge. Från det nuläget kan du nu börja med det som är grunden i resultatdriven marknadsföring; A/B testa och optimera! 

A/B testa handlar om att prova minst två olika sätt att genomföra något, det kan vara två marknadsföringsaktiviteter eller bara två olika landningssidor och utvärdera vilken av dessa som presterar bäst. Detta bör göras kontinuerligt för att hela tiden utvärdera var du har bäst ROI. Sannolikt görs det redan idag utan att du har tänkt på det. T.ex. syns du säkert i sökmotorer idag även om du inte skulle arbeta aktivt med det och en företagsprofil finns i de absolut flesta fall på något socialt medium. Börja med att utvärdera om du får några leads från dessa två “aktiviteter/kanaler”. Sedan handlar det om att optimera dessa aktiviteter. Kan du förbättra någon av dessa aktiviteter så att de presterar bättre? Prova och följ upp. Sedan gör du detta om och om igen. Om någon aktivitet inte ger något resultat alls så bör du överväga om du ska lägga ned den aktiviteten helt och hållet. 

Sammanfattning

Resultatdriven marknadsföring och varumärkesbyggande marknadsföring fyller olika syften. Du bör välja den aktiviteten som passar bäst för din verksamhet baserat på vilken typ av tjänst/produkt, vilka förutsättningar som finns samt vilka mål och ambitioner som är satta. Det viktiga är att den strategin som väljs skapar värde för ditt företag.

"Tack vare samarbetet med Contitude har vi kunnat skapa en effektiv sälj och marknadsfunktion som skapar fler intäkter till bolaget"
Robert Conzato
VD - Headhuntingbyrån Closers

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte