Blogg
Content Marketing

Ska jag outsourca marknadsavdelningen?

Är det en bra idé att outsourca marknadsavdelningen? Att anlita extern hjälp med ekonomin när det gäller redovisning och bokslut ses nästan som en självklarhet idag. Men att anlita extern hjälp för marknadsföringen är inte lika självklart. Faktum är att det är lika avancerat och snårigt att hålla sig uppdaterad inom digital marknadsföring som det är att sköta ett företags ekonomi på rätt sätt. Kanske borde det vara mer självklart att anlita extern hjälp med marknadsföringen. Läs vidare för att få lite mer på fötterna innan ni bestämmer er för om ni ska outsourca er marknadsavdelning.

Fördelar med att outsourca min marknadsavdelning

Fördelarna med att outsourca sin marknadsavdelning är många men kan enkelt sammanfattas: bättre marknadsföring till ett lägre pris!Sammanfattning:

  • Ni kommer igång snabbare
  • Tillgång till erfarna experter
  • Ni håller er alltid uppdaterade
  • Mer tid över till det ni kan bäst
  • Ni minskar era kostnader för marknadsföring

Ni kommer igång snabbareEtt externt företag som erbjuder en marknadsavdelning som en tjänst har redan anställda som är experter på digital marknadsföring. De behöver inte läras upp! De kan sätta igång direkt för de vet redan vad företag som ert behöver när det gäller att optimera marknadsföringen.

Ska jag outsourca min marknadsavdelning jobassigner3

Tillgång till erfarna experter

Hur lång tid tar det att bli expert på digital marknadsföring? Många år! Outsourcar ni er marknadsavdelning får ni omedelbar tillgång till mängder av erfarenheter inom området. Erfarna experter levererar kvalitet, vilket leder till fler affärer och snabbare tillväxt.

Ni håller er alltid uppdaterade

Hur ska ni kunna hålla er uppdaterade kring det senaste inom digital marknadsföring om ni sköter marknadsföringen med vänster lillfinger? Marknadsföring är ett heltidsarbete. Med en outsourcad marknadsavdelning har ni dedikerade resurser som arbetar för att ert företag ska lyckas.En outsourcad marknadsavdelning har tillgång till alla de moderna verktyg och programvaror som krävs för att arbeta effektivt med digital marknadsföring. Ni vet kanske inte ens vilka tjänster ni behöver köpa in och än mindre vill ni lägga pengar på verktyg som ni inte har tid att använda på ett bra sätt.

Mer tid över till det ni kan bäst

När företag får ägna sig åt det de är bäst på istället för att arbeta med saker de inte kan så bra så ger det resultat. Ett företag som fokuserar på sin kärnverksamhet har stora möjligheter att växa snabbt.

Ni minskar era kostnader för marknadsföring

Med en outsourcad marknadsavdelning slipper ni de lönekostnader som ni annars hade haft för personalen på marknadsavdelningen. Detta är en av de främsta anledningarna till att många företag väljer att outsourca sin marknadsavdelning.Som sagt: bättre marknadsföring till en lägre kostnad!

Ska jag outsourca min marknadsavdelning jobassigner2

Utmaningarna med att outsourca sin marknadsavdelning

Att outsourca sin marknadsavdelning är inte bara guld och gröna skogar. För att få en komplett och ärlig bild av hur det kan vara så bör du även vara medveten om följande utmaningar.Sammanfattning:

  • Risk för otydliga kontrakt och överenskommelser
  • Risk för större distans mellan verksamhet och marknadsavdelning
  • Större beroende till ett externt företag
  • Outsourcing kan skapa oro bland de anställda
  • Förlorad kontroll över helheten

Risk för otydliga kontrakt och överenskommelser

Att överlåta något så viktigt som marknadsföringen till en extern part kan verka skrämmande. Om kontraktet inte är väl genomtänkt finns en överhängande risk för missförstånd när det gäller vem som ska sköta vad.> Tips: var noga med vad ni kommer överens om! Ett tydligt och väl genomtänkt kontrakt är A och O för att det ska bli ett lyckat samarbete.

Risk för större distans mellan verksamhet och marknadsavdelning

Var kommer din externa marknadsavdelning att befinna sig rent fysiskt? Distans (och misstänksamhet) uppstår lätt mellan grupper på en arbetsplats - och risken är ännu större om den ena parten är extern och dessutom inte befinner sig på plats rent fysiskt.> Tips: anlita gärna ett företag som finns i er geografiska närhet. Om det inte är möjligt - använd Skype och andra digitala kommunikationsverktyg för att skapa en “känsla av närhet”.

Större beroende till ett externt företag

Att överlåta sin marknadsföring åt ett externt företag är att sätta sig i ett beroendeförhållande. Risken finns att samarbetet inte kommer att fungera - vilket oundvikligen kommer att leda till ett misslyckat marknadsföringsarbete.> Tips: lär känna företaget innan ni anlitar dem! Många företag erbjuder kostnadsfri konsultation. Ta tillfället i akt och lär känna det företag ni funderar på att anlita. Hur känns personkemin? Kommer ni att trivas tillsammans?

Förlorad kontroll över helheten

Gillar du att ha koll på läget? Med en extern marknadsavdelning går det inte alltid att hålla ihop alla delar i företaget och skapa den överblick som kan vara önskvärd.> Tips: öva på att släppa kontrollen! En del av poängen med att anlita ett externt företag som tar hand om er marknadsföring är att ni ska kunna överlåta de delar i företaget som ni inte är experter på.

Outsourcing kan skapa oro bland de anställda

Anställda kan uppleva outsourcing som ett hot. Kanske börjar de anställda fundera på om det är dags för nedskärningar bland personalen. Detta kan leda till oro och dålig stämning.> Tips: var beredd på att outsourcing kan skapa oro. Förbered personalen på omställningen och prata om den. Låt personal få tid att reflektera kring förändringarna. Förklara varför ni outsourcar och vilka fördelar det kommer att ge för befintlig personal. De får mer tid över till det de egentligen vill göra!

Ska jag outsourca min marknadsavdelning jobassigner1

Dags att välja väg

Nu har ni fått ta del av en presentation av vilka fantastiska fördelar som finns samt vilka utmaningar som finns med att outsourca sin marknadsavdelning. Behoven kan se olika ut beroende på hur företaget är uppbyggt och vilken bransch det handlar om vilket gör det svårt att ge generella råd kring vilken väg just ni ska välja.Förhoppningsvis är beslutet lättare att ta när ni nu känner till vilka fördelar som finns samt vilka utmaningar som finns med att outsourca sin marknadsavdelning.Vill du lära dig mer om hur du skriver en effektiv och användbar marknadsplan får du gärna läsa vidare genom att klicka här!
Vill du ha fler tips och råd kring hur du ska lägga upp er marknadsföring framöver?
Kontakta oss så hittar vi en tid att träffas.
Boka ett möte med Contitude

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte