Blogg
Digital marknadsföring

Vad är agil marknadsföring?

Ordet agilt har länge varit ett så kallat buzzword som främst använts inom systemutveckling och design. Termen syftar på ett arbetssätt där fokus är på många små leveranser där arbetet löpande testas och anpassas utifrån den feedback du får. Detta skiljer sig från stora leveranser av kompletta system som i slutändan kanske visar sig vara bristfälliga för slutanvändarna.

Termen agilt, eller ”agile” är inte längre bundet till systemutveckling och design. Det är ett tänk och ett arbetssätt som spridit sig till flera branscher och nischer, tex marketing.

Vad är agil marknadsföring?

Agile marketing eller agil marknadsföring är ett arbetssätt där du använder och analyserar data för att anpassa dina marknadsaktiviteter löpande. Du läser då ständigt av de data som du samlar genom verktyg som t.ex. Google Analytics för att snabbt kunna anpassa dina marknadsaktiviteter till den feedback du får.

Med andra ord att upptäcka problem, snabbt och därefter tillämpa en lösning (eller ett test som du tror borde lösa problemet), till att direkt läsa av resultatet av ditt test och sedan anpassa lösningen utifrån det resultat du får.

Vill du lära dig att mäta och analysera data skall du ladda ner Snabb Google Guiden nedan:

LADDA NED SNABBA  GOOGLE GUIDEN

Exempel på ett agilt arbetssätt

Det kan exempelvis vara så att en av dina Google Ads-annonser inte presterar så bra. Via Google Ads ser du tex att landningssidan som är kopplad till annonsen har ett lågt kvalitetsresultat (alternativt quality score på engelska).

Din hypotes är då att texten på landningssidan inte är relevant i förhållande till annonsen och du uppdaterar därför texten så att du får med det relevanta sökordet samt berättar mer om problemet som landningssidan och annonsen vill informera om. Du tittar sen på hur kvalitetsresultatet förändras samt om annonsen då presterar bättre.

Ett annat exempel är att en av dina landningssidor har en hög avvisningsfrekvens (alternativt bounce rate på engelska) och ser i Google Analytics att de flesta av dina användare använder mobila enheter när de besöker din hemsida.

Om just den sidan inte är mobilanpassad så är hypotesen att den sidan behöver optimeras för mobila enheter. Du komprimerar bildstorlek så att sidan kan ladda snabbare och ser till att anpassa gränssnittet så att text och bild ser bra ut i mobilen eller i plattan.

Du tittar sedan på de data som finns i Google Analytics för att se om avvisningsfrekvensen förbättras och utvärderar vad som behöver göras baserat på din analys.

Hur börjar jag jobba med agil marknadsföring?

En grundsten i att arbeta med agil marknadsföring är att utgå från målet med marknadsföringen. Vad har företaget för övergripande marknadsmål och vad är det ni vill ska hända? Utifrån detta behöver du komma på ett antal marknadsaktiviteter som du tror gör att ni uppnår marknadsmålet på ett bättre sätt än idag.

Genomför aktiviteterna och titta på vilka aktiviteter som fungerar bäst. Lär dig av det som inte fungerar och fortsätt med det som presterar bra och som tar er närmare det övergripande målet med er marknadsföring.

Moderna marknadsteam

Marknadsföring har i takt med ökande digitalisering blivit allt bredare och mer komplicerat. Att hitta din målgrupp har blivit svårare då det finns fler kanaler än någonsin och att nå fram till din målgrupp har blivit svårare. Inbound marketing har växt fram som en reaktion på detta och tar sin utgångspunkt i att låta din målgrupp hitta till dig istället.

För att lyckas med marknadsföring i dagens snabbt utvecklande samhälle krävs det många olika kompetenser och för att jobba agilt krävs det ett nära samarbete mellan alla dessa kompetenser. För att snabbt kunna anpassa er marknadsföring behövs ett tydligt marknadsmål och ett nära samarbete mellan olika specialistkompetenser.

Dessutom behöver du en generalist inom marketing som förstår vilka delar som behöver samverka och vilka delar som påverkar andra delar.Alla kompetenser behöver inte finnas internt utan det finns en mängd externa partners som du kan använda dig av för att genomföra specifika marknadsaktiviteter. Allt ifrån produktionsbyråer som kan ta fram reklamfilmer till webbyråer som kan underhålla och utveckla din hemsida. Oavsett om resurserna finns internt eller externt så är det viktigt att göra små ändringar i din marknadsföring och hela tiden utvärdera resultatet.

Många vill gärna försöka uppnå perfektion innan en marknadsaktivitet genomförs som när tex en ny artikel publiceras. Fokusera istället på ”good enough”. Se till att vara konsekventa i kommunikationen mot och med era kunder samt avsätt tid kontinuerligt för att titta på de konkreta resultat som dina marknadsaktiviteter ger och fundera på vad som kan förbättra resultatet.

Att lyckas med marknadsföring idag

För att lyckas med marknadsföring idag så gäller det att tänka mindre och göra mer. Fokusera på mindre aktiviteter istället för att genomföra enorma projekt som inte har testats mot er faktiska målgrupp och det marknadsresultat ni vill uppnå.

Se till att löpande föra en dialog med er målgrupp, exempelvis genom sociala medie-uppdateringar och publicering av blogginlägg eller nyhetsbrev. Se även till så att era olika marknadsaktiviteter strävar mot samma mål.

Antingen genom att skapa marknadsteam med olika kompetenser som jobbar nära varandra eller genom att ha en marknadsgeneralist som håller övergripande koll på era olika marknadsresurser och säkerställer att den ena marknadsaktiviteten ger draghjälp åt den andra marknadsaktiviteten.

Vill du ha hjälp med att komma igång med din marknadsplan? Ladda ner vår mall nedan!

LADDA NED MALL FÖR  MARKNADSPLAN

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte