Blogg
Hemsida

Vad är en konvertering?

En vanlig fråga som vi får under våra kundmöten är vad en konvertering är. För oss känns det glasklart och är en naturlig del i Contitudes vokabulär. Här tar vi tillfället i akt och lever som vi lär och skriver ett blogginlägg om en av de vanligaste frågorna vi får under ett kundmöte. För att undvika missförstånd så handlar detta om en konvertering i digital marknadsföring och primärt kopplat till B2B marknadsföring. Detta är också Contitudes syn på konverteringar och det finns många andra som använder ordet konvertering på andra sätt och menar andra saker.

Vad räknas som en konvertering enligt Contitude?

En konvertering är när en besökare på en hemsida genomför en handling som gör att du får någon form av information om den personen eller att den genomför ett köp. Det innebär att en konvertering kan vara allt från någon som genomför ett köp, fyller i ett kontaktformulär, registrerar sig på ett nyhetsbrev, laddar ned en guide eller lämnar sin kontaktinformation genom en chatt på hemsidan.

Skillnaden mellan mjuk och hård konvertering

Vi brukar göra skillnad på mjuk och hård konvertering. Skillnaden handlar om intentionen i konverteringen. En hård konvertering ska vara med intentionen att genomföra ett köp eller tydligt röra sig ned i marknadsföringsfunneln. En mjuk konvertering är en konvertering där du får kontaktinformation men där intentionen inte tydligt är för att genomföra ett köp. Ett tydligt exempel är när någon bokar en demo eller ett möte genom hemsidan. Det är en hård konvertering och det är lätt att förstå att det är med intentionen att genomföra ett köp eller att utvärdera inför ett köp. En mjuk konvertering skulle kunna vara att någon registrerar sig för nyhetsbrev. Det är en konvertering då du får en mailadress och du vet att det är någon som är intresserad av det som du levererar men det behöver inte vara för att det finns ett intresse av att köpa dina tjänster eller produkter.

En konvertering ska leda till ett lead

Oavsett om det är en hård eller mjuk konvertering så ska du efter en konvertering ha fått ett lead. Det betyder inte att det är ett hett lead utan bara att du har fått ett lead. Här är också en klar skillnad mellan mjuk eller hård konvertering. En hård konvertering ska resultera i ett hett lead och en mjuk konvertering ska resultera i ett kallare lead.

Hur görs bedömningen om det är en mjuk eller hård konvertering

I vissa fall är det svårt att bedöma om det är en mjuk eller hård konvertering. Ta exemplet där en hemsidesbesökare laddar ned en guide eller whitepaper. Om du har arbetat hårt med att ta fram olika typer av whitepapers har du säkert märkt att samma whitepaper kan laddas ned av ett hett lead och av ett kallt lead. Samma gäller olika typer av whitepapers eller guider. Vissa är mjuka konverteringar och andra är hårda. Det viktiga är att se till att det finns processer bakom som tar hand om de inkommande leadsen så att de inte går till spillo.Vi har tagit fram en utmärkt mall för att skriva whitepapers som du hittar via länken nedan. LADDA NED WHITE PAPER MALLEN

Mät alltid konverteringar

Konverteringar är ett mått so m alltid ska finnas med i statistiken som du som digital marknadsförare, säljare eller VD bör analysera. Oavsett om du har ett Marketing Automation system som håller koll på detta åt dig eller inte så är det en god ide att spara statistik över hur många konverteringar som sker.I de bästa av världar har du ett Marketing Automation system som i samband med en konvertering faktiskt kan visa hur detta lead blev ett lead.

Då kan du få svar på frågor som:

  • Hur hittade leadet dig från början?
  • Vilka sidor besökte leadet innan de genomförde konverteringen?
  • Hur lång tid tog det från första besök på hemsidan till att konverteringen skedde?

Denna information kommer göra att du bättre kan planera hur du framöver ska fördela din marknadsföringsbudget. Om alla leads kommer från Google Ads så lägg större del av marknadsföringsbudgeten där. Eller om inget lead alls kommer från Facebook är det sannolikt en god ide att sluta lägga ned tid och energi på Facebook.

Följ upp konverteringar

Som nämnt tidigare så är varje lead värdefullt och det är viktigt att de inte går till spillo genom att de inte följs upp. Oavsett om du automatiserar detta med hjälp av ett Marketing Automation system eller gör detta manuellt så behöver det finnas en plan för att följa upp alla konverteringar. Om det är en mjuk konvertering som att registrera sig på ett nyhetsbrev så behöver du bara se till att ett nyhetsbrev faktiskt kommer ut med den bestämda frekvensen men om det är en hård konvertering så är det viktigt att du hittar ett sätt att få kontakt med dessa leads på ett trevligt sätt.Det kan vara genom uppföljningsmail eller genom ett glatt samtal. Prova er gärna fram till vad som passar er bäst. Ofta fungerar vissa metoder bättre på vissa konverteringar och på andra konverteringar fungerar andra metoder bättre.

Sammanfattning

En konvertering är tillfället då en hemsidesbesökare genomför en handling som gör att du får dess kontaktuppgifter. Det kan vara allt från att genomföra ett köp till att registrera sig på ett nyhetsbrev.Det är skillnad på en mjuk och en hård konvertering och det är viktigt att förstå skillnaden. En hård konvertering är mer värdefull än en mjuk konvertering.En konvertering ska alltid leda till ett lead, oavsett om det är ett varmt eller kallt lead. Se till att alltid mäta och följa upp leads så att du får maximalt ut av dina marknadsföringsinsatser. Vill du ha hjälp med att konvertera fler av dina besökare?

Boka ett möte med oss via länken nedan så berättar vi gärna allt vi kan. Boka ett möte med Contitude

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte