Blogg
Digital marknadsföring

Digital marknadsföring för nybörjare

Vill du börja med digital marknadsföring men tycker att det är lite svårt att förstå vad alla begrepp och förkortningar betyder och innebär? 

Vi på Contitude vet att det kan vara lite knepigt i början att ha koll på alla begrepp så vi har gjort en lista där vi kort och sammanfattat förklarar vad några av våra favorit termer innebär. 

(För mer detaljerad information kan du dubbelklicka på rubrikerna) 

Lead

Leads är människor som kan tänkas ha intresse av dina produkter eller tjänster och som därmed kan komma att bli kunder.

Alla som eventuellt kan ha intresse av produkterna.

Funnel

En funnel är en automatiserad process som attraherar besökare på din webbplats, engagerar dem, konverterar dem till leads och sedan automatiskt bearbetar dem tills de är redo för ett eventuellt köp.

MaaS

Marketing As A Service.

En ny och unik modell som är framtagen baserat på våra kunders behov och utmaningar. Vanligtvis har marknadschefer försökt rekrytera olika kompetenser till företaget men det blir dyrt då det krävs flera olika specialistkompetenser. Ett annat alternativ har varit att gå till en traditionell byrå inom ett specifikt område. Med MaaS-modellen så kombinerar vi lokala digitala marknadsstrateger med ett förlängt team av specialister inom olika områden och sätter ihop en flexibel lösning till våra kunder baserat på deras behov.

Konvertering

När en besökare lämnar sina kontaktuppgifter genom att fylla i något form av formulär. Det kan vara allt från kontaktformulär till att någon skriver upp sig för att prenumerera på ett nyhetsbrev.

Mjuk konvertering

En mjuk konvertering är för oss på Contitude en konvertering som inte är så nära ett köp. Exempel på en mjuk konvertering är att skriva upp sig på ett nyhetsbrev eller ladda ned något från hemsidan.

Hård konvertering

En hård konvertering är enligt oss på Contitude en konvertering som är relativt nära ett köp.

Exempelvis inbokning av demo, bokning av ett möte eller en offertförfrågan. 

Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering handlar om att få besökarna på din hemsida att göra exakt det du vill att de ska göra. Exempelvis kan det kan vara att köpa en produkt, prenumerera på ett nyhetsbrev eller kontakta dig via ett kontaktformulär.

Kort och gott att ha en hemsida som tilltalar dina besökare och får dem att göra det du vill för att få ditt företag ska öka med sin vinst.

Inbound Marketing

Inbound Marketing är ett sätt att få leads eller kunder att komma till dig istället för att du ska söka upp dina potentiella leads. 

Som en marknadsföringsstrategi går det ut på att förtjäna kundernas engagemang istället för att tvinga sig på dem. Man lockar kunder genom att lägga ut bra och relevant information på exempelvis sina sociala medier.

Outbound Marketing

Outbound marknadsföring är klassisk marknadsföring. Exempelvis annonsering på TV radioannonsering och tryckta medier. Anledningen till att varför det kallas outbound marknadsföring är för att det inte är den potentiella kunden som söker upp informationen utan det är du som marknadsförare som försöker nå ut med ditt budskap till personer som inte själva letade efter detta.

Marketing Automation

Marketing Automation är den automatiserade individanpassade kommunikationen som riktas till kunden eller den potentiella kunden. Man skickar ut information baserad på de olika rörelsemönster och handlingar som kunden eller den potentiella kunden genomför.

Med Marketing Automation så skickar man och tar emot information automatiskt från olika tjänster kopplade till förutbestämda händelser.

Account Based Marketing

Account Based Marketing går ut på att annonsera mot dina beslutsfattare med situationsanpassat innehåll som förhoppningsvis skapar ett intresse och engagemang.

Google exempelvis väljer att lyfta upp de hemsidor som bäst svarar på frågorna som användare ställer och letar efter när de gör en internetsökning. Det är därför viktigt att man har innehåll som hjälper era potentiella kunder att ta rätt beslut.

Account Based Content

Account based content bygger på att man tar reda på vilka olika utmaningar och behov era olika beslutsfattare har. Sedan tar ni fram anpassat innehåll som svarar på dessa utmaningar och behov. 

Remarketing

Remarketing är e-postutskick till potentiella kunder som redan delat med sig av sin e-postadress. Detta kan vara exempelvis genom att personen skrivit upp sig på nyhetsbrev och därmed lämnat sin e-postadress.

Retargeting

Retargeting är en form av online-annonsering som innebär att du visar upp annonser för personer som redan har varit inne på din webbplats eller använt sig av din app. 

Landningssida

En landningssida är en sida där det är tänkt att besökaren ska utföra en viss handling, exempelvis fylla i ett formulär eller teckna upp sig för ett nyhetsbrev.

SEO

Search Engine Optimization = sökmotoroptimering

SEO gör att din hemsida kommer högre upp i sökresultaten för de sökord som du vill rankas högt för. Om du vill att besökare ska hitta din hemsida eller ditt företag på Google är det därför extremt viktigt att du hamnar så högt upp som möjligt på de sökord som du vill att besökare ska hitta dig via. 

Sökmotorer har som målsättning att visa det mest relevanta innehållet högst upp när en sökning görs. 

SEM

Search Engine Marketing=sökmotormarknadsföring.

Man betalar för att synas och få klick, ofta via annonser exempelvis Google Ads.

Med SEM så kan styra och kontrollera var sina annonser ska visas. Annonsören bestämmer hur annonsen ska se ut och vilken text den ska innehålla. Därefter väljer man vilka sökord som man vill att annonsen ska visas på. Sedan sätter man en budget för hur mycket ett klick får kosta samt hur mycket du vill spendera inom ett visst tidsintervall. 

PPC

Pay per click=betala per klick. 

En form av onlineannonsering som innebär att annonsören betalar för alla klick på annonslänken som potentiella kunder genomför.

A/B testning

A/B testning är en metod eller ett arbetssätt som hjälper dig att ta strategiska beslut när det gäller din närvaro online. Man jämför två versioner av någonting för att ta reda på vilken som fungerar bäst. Vilket färgval leder till fler köp? Vilken annons genererar flest klick?

SERP

Search Engine Result Page

SERP handlar om vilken position som din hemsida dyker upp på när någon skriver en specifik sökterm i en sökmotor.

Content Marketing

Innehållsmarknadsföring.

Det handlar det om att visa och bjuda på kunskap inom sitt eget expertområde för att sedan skapa det förtroende som behövs för att påbörja en köpprocess hos en potentiell kund.

Leadsgenerering

Leadsgenerering är processen att identifiera potentiella kunder (leads) för företagets tjänster eller produkter.

Growth hacking

Growth hacking är modern marknadsföring med fokus på konkreta resultat. Grunden är att samla in information, analysera den, följa upp och förändra insatserna. Ett prövande förhållningssätt där enbart de framgångsrika recepten behålls och allt annat skalas bort.

Social selling

Social selling handlar om att skapa och underhålla relationer på sociala medier för att bygga upp ett förtroende som på sikt leder till ökad försäljning.

KPI

Key Performance Indicator=nyckeltal

Det ska vara ett tal som beskriver hur en viss aktivitet eller funktion presterar.

En KPI ska även kunna mätas över tid och därför jämföras med varandra så att det är lätt för intressenter att förstå om det är så att funktionen man vill mäta blir bättre eller sämre.

Agile Marketing

Agil marknadsföring 

Ett arbetssätt där du använder och analyserar data för att anpassa dina marknadsaktiviteter löpande. Du läser då ständigt av de data som du samlar genom verktyg som exempelvis Google Analytics för att snabbt kunna anpassa dina marknadsaktiviteter till den feedback du får.

Så nu har du fått några av alla buzz-words och marknadstermer förklarade och vi hoppas att du blivit lite klokare i alla fall :)

Känner du att du behöver stöd när det kommer till er digitala marknadsföring får du mer än gärna boka ett möte med oss här!

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte