Blogg
Digital marknadsföring

Grundförutsättningar för att lyckas med digital marknadsföring

Att börja arbeta med digital marknadsföring är en process som kan gå över en natt eller som kan tar mycket lång tid. När vi på Contitude ska börja arbeta med kunder som är relativt nya inom digital marknadsföring går vi alltid igenom de grundförutsättningar som behöver finnas på plats för att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt för och med våra kunder.

I detta blogginlägg kommer vi att gå igenom dessa grundförutsättningar och även ge tips på hur du kan komma igång med det arbetet.Vi tar det i den prioritetsordning vi tycker fungerar bäst:

  • Personas
  • Sökordsanalys
  • Teknisk SEO analys
  • Sätta upp spårning
  • Contentplan
  • Marknadsplan
  • Grafisk profil
  • Tonalitetsguide
Grundförutsättningar för att lyckas med digital marknadsföring

1. Tydliggör din målgrupp genom att göra Personas

Att ta fram Personas är något som de flesta företag inte har gjort - men är så otroligt värdefullt att det enligt oss borde vara prioritet nummer ett. Jag hörde någonstans: att skriva content utan att ha tagit fram Personas är som att skriva ett brev utan att veta vem du ska skicka brevet till. Den liknelsen är talande, tänk dig in i situationen att faktiskt skriva ett brev men du vet inte vem du ska skicka det till. Sannolikt kommer du inte komma speciellt mycket längre än att kunna skriva ”Hej”.

Samma sak gäller när du ska skriva content eller arbeta med marknadsföring generellt. Om du inte vet vilken din målgrupp är så vet du inte hur du ska uttrycka dig eller vad du ska säga för att nå din målgrupp.

Att ta fram Personas kan göras hur stort som helst (och det behöver du inte göra) men ju mer precis och exakt du kan vara i detta arbete desto mer har du att vinna på dina att börja med att ta fram Personas.

För att göra detta arbete så lätt som möjligt har vi en mall du kan använda för att underlätta ert arbete med att ta fram Personas:

LADDA NED PERSONASMALL

Hitta din målgrupp genom att skapa personas

2. Sökordsanalys - Var ska du synas?

Om du har färdigställt dina Personas så har du troligen även insett att dina Personas söker information på nätet. Om de gör det vilket vi anser är högst sannolikt, så är det bra att göra en sökordsanalys. (91% av alla köp initieras av en sökning på Internet via en sökmotor)

När du har arbetat fram dina Personas så har du också sannolikt kommit fram till vilka utmaningar de har och vilka problem du löser för dem. Baserat på det kan du skapa dig en uppfattning om vad din Personas söker på när de letar efter din produkt/tjänst.

Detta ligger sedan till grund för att arbeta fram en sökordsanalys. Resterande jobb att ta fram en sökordsanalys handlar om att ta reda på vilka sökvolymer varje sökord har och hur utmanande det är att indexeras högt på varje sådant sökord. Sedan är det också perfekt att ta reda på vilka sökord du ska fokusera på för att driva trafik organiskt och vilka sökord som det är värt att annonsera på.

Sökordsanalys - vad söker din målgrupp på

Vill du ha hjälp med att ta fram en sökordsanalys och titta på er SEO? Då kan du läsa mer om hur vi arbetar med det samt kontakta oss via något formulär på denna sida:SEO – Sökmotoroptimering

3. Teknisk SEO-analys

Sökmotoroptimering (SEO) är en allt viktigare del av digital marknadsföring och att genomföra en teknisk SEO-analys på din hemsida är en bra sak att göra minst var sjätte månad. Beroende på hur djupgående SEO-analys du då gör får du konkreta råd på små och stora saker som behöver åtgärdas för att optimera dina resultat i Google eller andra sökmotorer eller bara en check på att du redan nu arbetar på ett bra sätt.

Teknisk SEO analys - SEO

Vi utför SEO-analyser regelbundet och kan hjälpa er även med det.

 

4. Bli datadriven! - Sätt upp spårning

Det som mäts blir gjort är ett vanligt uttryck och när det kommer till digital marknadsföring så stämmer det mycket väl. Om du inte mäter och samlar in data så har du ingen aning om vad du ska göra eller om det du gör bidrar till det resultat ni vill uppnå.

Google Analytics brukar vara standard att använda och de flesta använder faktiskt detta system i någon form. Om du inte har det så börja använda det direkt. Där kan du mäta hur många som besöker din hemsida, vilka sidor de tittar på och hur länge de stannar. En annan viktig del i Google Analytics är att du kan se från vilken kanal som besökare kommer ifrån.

Sedan vill du såklart också ta reda på vilka besökare som slutför mål/ konverteringar i Google Analytics så att du kan dra bättre slutsatser kring vilka aktiviteter du ska fortsätta genomföra och vilka du kanske kan göra mindre av. Att sätta upp mål kan vara utmanande första gången man sätter upp det och det kan krävas lite kod på hemsidan eller att man använder sig av Google Tag Manager (GTM).

Om du arbetar med SEO (vilket vi anser att du borde) så är ett extremt viktigt verktyg Google Search Console där du kan ta reda på vilka sökord som du indexeras på och hur högt du rankar i sökmotorer. I många fall så kan man tro att man rankar högre än vad som överensstämmer med verkligheten då man själv öppnar webbläsaren, skriver in en sökterm och ens egna hemsida dyker upp högt. Men varje sökning är anpassad efter din egen webbhistorik och vad du själv har sökt på tidigare - så du får då en vy som passar dig och dina tidigare sökningar men det behöver inte stämma med verkligheten för alla andra. Genom Google Search Console får du en bättre uppfattning om hur det verkligen ser ut.

Bli datadriven

Vill du dessutom lära dig hur besökare rör sig på din hemsida så kan du implementera HotJar eller liknande program för att se hur besökare rör sig och var de klickar. Du kan sedan exportera ut en Heatmap över din hemsida med Hotspots över var besökare klickar eller rör musen på en specifik sida.

Vi har en snabb guide över utvalda Google verktyg och vad man kan använda de till här:

LADDA NED SNABBA GOOGLE GUIDEN

5. Contentplan

Att arbeta med digital marknadsföring är inte en overnight-fix utan kräver uthållighet och en långsiktig plan. Av den anledningen är en Contentplan en viktig grundsten för att se till att allt arbete riktar sig mot samma mål och faktiskt ha en tanke med allt det content du producerar. Det är mycket viktigt att komma ihåg att det behöver finnas ett syfte med allt content som produceras och sedan publiceras.

En Contentplan hjälper också till när det kommer till att veta vad du ska publicera i olika kanaler. Det finns en visst typ av content som inte fungerar så bra på Facebook men som är toppenbra content på LinkedIn och vise versa.

Ha alltid en Contentplan

En Contentplan behöver ta hänsyn till vilken målgrupp / personas du riktar dig till och vilken kanal den ska synas på, men framför allt vad du vill att publiceringen av detta content ska leda till. Ska det finnas en Call-To-Action (CTA) till att ladda ned en guide, eller till att köpa något eller en prenumerant på ert nyhetsbrev eller kanske bara att få spridning av ert företagsnamn för att öka varumärkeskännedom?

Här hittar du en Contentplan-mall som vi tagit fram och som vi tror kommer göra ditt arbete med att ta fram er contentplan mycket effektivare.

Ladda ned din content planeringsmall här!

6. Helheten i arbetet med en marknadsplan

När du grottar ner dig i digital marknadsföring så är det lätt att fastna i detaljer. Från tid till annan gäller det att lyfta blicken och se helheten av vad marknadsföring egentligen är och syftar till. Det är inte bara att generera prospekts och göra dem till leads eller få besökare till webben som sedan konverterar till det du önskar. Marknadsföring innehåller hela kundresan från första kontakt till sista kontakt och tillbaka igen. För att få den överblicken hjälper det dig om du lägger upp en långsiktig marknadsplan!

Glöm inte helheten!

Det finns många sätt att ta fram och presentera en marknadsplan. Du kan skapa en sådan plan på flera hundra sidor eller en marknadsplan på ett A4 och allt där emellan.Vi brukar föredra en kortare variant som är lätt att överblicka och som dessutom kollegor, chefer eller investerare faktiskt orkar läsa igenom. Att presentera en 350-sidig marknadsplan till en chef kommer sannolikt resultera i att den snabbt bläddras igenom och sedan läggs i byrålådan.

En marknadsplan enligt oss behöver vara ett levande dokument baserat på resultat som ni vill uppnå eller data som pekar mot något annat relevant för att ert företag skall lyckas. Därför är vår rekommendation att hålla marknadsplanen enkel och tydlig.

Vi har arbetat fram en mall för en marknadsplan som vi anser fungerar bra och där du i den bästa av världar får plats med hela marknadsplanen på en A4 sida.Ladda gärna ned den här:

LADDA NED MALL FÖR MARKNADSPLAN

 

7. Grafisk profil

Nu kommer vi till de delar som sätter pricken över I:et när det kommer till grundförutsättningarna i digital marknadsföring. En grafisk profil bör alla ha och de absolut flesta företagen har en grafisk profil. Problemet brukar dock uppstå när den grafiska profilen behöver användas i praktiken. När en säljare ska sätta ihop en säljpresentation så är det inte säkert att säljaren kommer att på bästa sätt förstå och kunna sätta ihop en presentation där alla grafiska riktlinjer efterföljs.

En grafisk profil brukar primärt användas endast av marknadsavdelningen men det finns många andra funktioner i ett företag som tar fram material som också behöver följa den grafiska profilen.

Precis som med marknadsplanen brukar vi rekommendera att hålla den grafiska profilen simpel och lättförståelig så att alla kan använda den och att den faktiskt används.

Lägg en långsiktig plan

8. Tonalitetsguide

Ska du bli en riktig mästare på marknadsföring behöver du även en tonalitetsguide. En tonalitetsguide belyser hur företaget vill uttrycka sig i olika medier och vilken ton som används i de olika typer av content som produceras för olika kanaler.

Detta kan vara lite av överkurs för det mindre företaget men för de som verkligen har ambitioner med sin digitala marknadsföring så blir en tonalitetsguide ett bra dokument att fördela ut bland kollegor så att alla håller samma ”ton” i alla kanaler.

Lyckas med digital marknadsföring

Sammanfattning

För att lyckas med digital marknadsföring gäller det att ha en plan och att få de viktigaste pusselbitarna på plats grundförutsättningarna och målen för er digitala marknadsföring.

Personas, Sökordsanalys, Teknisk SEO-analys, Spårning och Contentplan är de delar som vi vill ta fram tillsammans med våra kunder i samband med att vi inleder ett samarbete. Det hjälper inte bara oss utan även kunden att få en djupare förståelse av sin verksamhet.

Marknadsplan, Grafisk profil, Tonalitetsguide är enligt oss viktigt att ta fram för ett företag och också självklara delar för de företag som har långtgående ambitioner med sin marknadsföring.

Vill du ha hjälp med att ta fram dessa grundförutsättningar för att ni ska kunna lyckas bättre med er digitala marknadsföring?

Kontakta oss då gärna genom att fylla i kontaktformuläret eller boka ett möte direkt med oss genom länken nedan.

Boka ett möte med Contitude

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte