Blogg
Marketing management

Hur får jag marknadsbudgeten att räcka till?

Optimera ditt företags marknadsföring med hjälp av outsourcing

Outsourcing är inget nytt koncept i Sverige, och det finns många fördelar med att lägga ut hela eller delar av din marknadsavdelning på frilansare. Externa experter (frilansare) kan tillföra viktig kompetens som företagets egna anställda saknar eller inte hinner med. Rätt hanterat kan det också innebära lägre kostnader och en bättre hantering av företagets rutiner.

Frilansekonomi i ett nötskal

Outsourcing betyder att företaget köper in tjänster istället för att låta den egna personalen sköta dem. Över 30 % av de svenska företagen lägger idag ut delar av sin administration på en extern leverantör för att det underlättar verksamheten. En vanlig orsak är för att man själv saknar kompetensen att utföra ett visst arbete på ett bra sätt.En annan stark anledning är för att man helt enkelt vill kostnadseffektivisera verksamheten. Tidigare var det främst produktion och transport som man lade ut eftersom det gick att göra någon annanstans för en bråkdel av kostnaden. Outsourcing har dock ökat enormt de senaste tio åren. Nu blir det även allt vanligare att företag även lägger ut delar av sin marknadsföring (copywriting, översättning, grafisk produktion, animerade videos, SEO, AdWords m.m.) på externa experter.

Fördelarna med outsourcing

På en marknadsavdelning är det många processer och rutiner som inte alls hör till kärnverksamheten. Genom att låta externa experter sköta de delarna frigör man mer tid åt det man är bäst på. Det här innebär besparingar på många områden, inte minst för de redovisningsrelaterade utgifterna. Det är också ett bra alternativ för både tidskrävande enkla uppgifter som för komplexa tjänster som kräver särskild kompetens.Ska ett företag ha personal som kan alla de arbetsuppgifter som behövs för att växa blir det helt enkelt för kostsamt. Det är dyrt att utbilda de anställda eller att rekrytera ny personal. Outsourcing är en lösning som bara kostar när det finns ett konkret behov för en viss tjänst. Tack vare dagens teknik krävs heller inte längre någon intern arbetsplats för den inhyrda experten. Surfplattor, molntjänster och appar är frilansarnas nya skrivbord.

Att tänka på inför outsourcingen

Först och främst måste det finnas en klar vinst i att lägga ut delar av verksamheten på externa experter (frilansare). Personen som företaget väljer att ta in utifrån måste bevisligen kunna göra jobbet bättre, snabbare och billigare än företagets fasta personal. Gör man dock outsourcingen rätt kan den vara en perfekt metod för att låta företagets marknadsverksamhet växa på ett kostnadseffektivt sätt.

Vill du komma igång? Skicka oss ett meddelande…

Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Boka ett möte redan nu.

Vi vill gärna höra om era ambitioner, mål och utmaningar inom digital marknadsföring – och framförallt ge tips på marknadsaktiviteter som passar just er!

Boka möte